MBT i teori och praktik

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.


Tryckta utgåvor

MBT i teori och praktik MBT i teori och praktik
MBT i teori och praktik
Utgivningsdatum 2018-05-12
344 Sidor
ISBN 9789127818453
Häftad
Provläs

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.

Boken förmedlar den teoretiska grunden i bokens förstadel. Tack vare att författarna har arbetat med och undervisat i MBT under många år har boken sedan en tonvikt på det kliniska arbetet. De beskriver utförligt och med många fallexempel hur man skriver en krisplan, gör en problemformulering och håller en psykopedagogisk kurs, samt bedriver individual- och gruppterapi.

Det övergripande målet i en MBT-behandling är att skapa en terapeutisk process så att patienten lär sig mer om vad som pågår i sitt eget inre, hur andras inre uppfattas samt hur inre upplevelser påverkar andras inre upplevelser– med andra ord en ökad mentaliseringsförmåga.

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.