Christina Morberg Pain

Christina Morberg Pain, leg.psykolog, arbetar med MBT inomkriminalvården i Storbritannien.

MBT i teori och praktik

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.

Läs mer