Christina Morberg Pain

Christina Morberg Pain, leg.psykolog, arbetar med MBT inomkriminalvården i Storbritannien.

MBT i teori och praktik

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.

Läs mer