Flow

Den optimala upplevelsens psykologi

Flow är den känsla vi får då allt fungerar och stämmer, när vi står inför utmaningar och arbetar på toppen av vår förmåga, då vi glömmer tid och rum och utför fantastiska prestationer.

Tryckta utgåvor

Flow
Häftad 362 sidor. 2016-08-13. ISBN 9789127817623
Köp direkt via din återförsäljare

Flow är den känsla vi får då allt fungerar och stämmer, när vi står inför utmaningar och arbetar på toppen av vår förmåga, då vi glömmer tid och rum och utför fantastiska prestationer.