Fredrik Tysklind

Fredrik Tysklind, leg. psykolog är verksam vid MBT-teamet i Huddinge.

MBT i teori och praktik

MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar.

Läs mer