Fredrik Tysklind

Fredrik Tysklind, leg. psykolog är verksam vid MBT-teamet i Huddinge.

MBT i teori och praktik

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.

Läs mer