Människan är en berättelse

Tankar om samtalskonst

Att samtala är mycket mer än att utbyta ord. Det innebär att se och lyssna med alla sinnen och att vara medveten om att man ständigt som lyssnare också själv hela tiden är en berättare.


Tryckta utgåvor

Människan är en berättelse Människan är en berättelse
Människan är en berättelse
Utgivningsdatum 2005-05-16
204 Sidor
ISBN 9789127108790
Häftad

Digitala utgåvor

Människan är en berättelse Människan är en berättelse
Människan är en berättelse
Utgivningsdatum 2010-07-01
ISBN 9789127130357
E-bok

Att samtala är mycket mer än att utbyta ord. Det innebär att se och lyssna med alla sinnen och att vara medveten om att man ständigt som lyssnare också själv hela tiden är en berättare. Våra relevanta minnen präglar oss från första stund och återkallas inom både kropp och själ. De återges i hela vår varelse. När vi uppmärksammar denna inbäddade berättelse anlägger vi det narrativa perspektivet på människan. Varje människa förtäljer oavlåtligt sin historia, inte bara i sin verbala framställning utan med hela sitt väsen - sitt framträdande, sin klädsel, sin uppsyn, hållning, röst och gångart.

Människan är en berättelse är inte skriven enbart för samtalsterapeuter utan för att ge impulser till alla människor som använder samtalet som huvudinstrument i sin dagliga gärning.

Boken utgavs första gången 1994. Den nya utgåvan är reviderad och försedd med nytt förord.