Utvecklande förtrolighet

"'Inom dagens psykiatriska vård har ofta varje patient – både i sluten och i öppen vård – en särskild kontaktman. Kontaktmannen är den som tillbringar mest tid med patienten

Digitala utgåvor

Utvecklande förtrolighet
E-bok 2010-09-30. ISBN 9789127122482
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Inom dagens psykiatriska vård har ofta varje patient – både i sluten och i öppen vård – en särskild kontaktman. Kontaktmannen är den som tillbringar mest tid med patienten