Metapsykologi

Print on demand

"'Metapsykologin utgör kärnan i den psykoanalytiska teorin. Många av de metapsykologiska begreppen har också kommit att bli en del av det svenska vardagsspråket: det omedvetna

Tryckta utgåvor

Metapsykologi
Häftad 564 sidor. 2008-08-04. ISBN 9789127116719
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Metapsykologin utgör kärnan i den psykoanalytiska teorin. Många av de metapsykologiska begreppen har också kommit att bli en del av det svenska vardagsspråket: det omedvetna