Insikt Bioteknik

Skapar intresse och uppmuntrar till egna insikter

Biologi Digital lärresurs
GY VUX

Med Insikt blir biologikursen intressant och lättillgänglig. Insikt Biolteknik hjälper eleverna att förstå sammanhangen i biologin och kopplingen mellan det stora påtagliga och det för ögat osynliga förklaras tydligt. Eleverna uppmuntras till att refl ektera, analysera och dra egna slutsatser.

Tryckta läromedel

Insikt Bioteknik Lärobok Insikt Bioteknik Lärobok
Insikt Bioteknik Lärobok
Utgiven: 2016-01-15
224 Sidor
ISBN 9789127428744
Inbunden
349 kr
Provläs

Digitala läromedel

Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Utgiven: 2017-12-15
200 Sidor
ISBN 9789127441941
Onlineprodukt
1399 kr
Provläs
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Utgiven: 2016-02-19
180 Sidor
ISBN 9789127443686
Onlineprodukt
99 kr

Om Insikt Bioteknik

Böckerna i Insikt-serien har texter som förklarar, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp. Texterna förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Alla kapitel avslutas med Insikter och Fundera vidare-frågor där eleverna kan repetera, läsa en kapitelsammanfattning och utmanas ytterligare.

Väcker nyfikenhet och reflektion

I böckerna används ett lättillgängligt språk som hjälper till att skapa nyfikenhet för ämnet. Texterna är berättande och exemplen utgår ifrån elevens perspektiv. Eleverna får mer än faktakunskaper - de uppmuntras till egen analys och reflektion som ger insikter.

Lärarhandledning med laborationer och uppgifter

Här finns laborationer att göra i klassrummet, begreppsträning, ordlistor, fördjupningsuppgifter samt instuderingsuppgifter. Dessutom finns förslag på mer komplexa uppgifter som kan användas som diskussionsunderlag eller provuppgifter. Syfte och mål med laborationer och övningar förklaras med en tydlig koppling till ämnesplanen. Med lärarhandledningens innehåll blir det lättare för läraren att anpassa undervisningen till varje elev.

Insikt Bioteknik

Den nya boken Insikt Bioteknik inleds med en inblick i vad bioteknik är. Därefter behandlas bl a biotekniska och gentekniska verktyg och metoder samt hur de appliceras på områden där vi i dag och i framtiden kommer att ha användning för dem.

Kort om INSIKT

* Insikt är en läromedelsserie för biologi, naturkunskap och bioteknik
* Elevnära språk
* Håller kvar elevens intresse
* Passar bra för självstudier
* Lättillgängligt & engagerande
* Uppmuntrar till egen reflektion
* Förklarar & väcker nyfikenhet
* Tydlig koppling mellan smått & stort
* Skriven för gy 2011