Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Insikt Bioteknik

Med Insikt blir biologikursen intressant och lättillgänglig. Insikt Biolteknik hjälper eleverna att förstå sammanhangen i biologin och kopplingen mellan det stora påtagliga och det för ögat osynliga förklaras tydligt. Eleverna uppmuntras till att reflektera, analysera och dra egna slutsatser.

Läs mer...
Insikt Bioteknik Lärobok Insikt Bioteknik Lärobok
Insikt Bioteknik Lärobok

Lärobok

Utkom 15 januari 2016

Isbn
9789127428744
Typ
Inbunden
Sidantal
224
Du har nått den maximala köpsumman.
495 kr
Insikt Bioteknik Lärobok Insikt Bioteknik Lärobok
Lärobok
Utkom 15 jan 2016
ISBN 9789127428744
495 kr
Insikt Bioteknik Lärobok
Lärobok
495 kr
Insikt Bioteknik Lärobok Insikt Bioteknik Lärobok
Lärobok
Utkom 15 jan 2016
ISBN 9789127428744
495 kr
Insikt Bioteknik Lärobok
Lärobok
Ingen Författare
Insikt Bioteknik Lärobok
Insikt Bioteknik Lärobok
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Lärarhandledning Webb

Utkom 15 december 2017

Isbn
9789127441941
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
2462 kr
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Utkom 15 dec 2017
ISBN 9789127441941
2462 kr
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
2462 kr
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Utkom 15 dec 2017
ISBN 9789127441941
2462 kr
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Lärarhandledning Webb
Ingen Författare
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Insikt Bioteknik Lärarhandledning Webb
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Onlineprodukt

Lärobok Digital u ljud

Utkom 19 februari 2016

Isbn
9789127443686
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Lärobok Digital u ljud
Utkom 19 feb 2016
ISBN 9789127443686
174 kr
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Lärobok Digital u ljud
174 kr
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Lärobok Digital u ljud
Utkom 19 feb 2016
ISBN 9789127443686
174 kr
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Lärobok Digital u ljud
Ingen Författare
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud
Insikt Bioteknik Lärobok Digital u ljud

Andra intressanta titlar

Om Insikt Bioteknik

Böckerna i Insikt-serien har texter som förklarar, exemplifierar och konkretiserar allt från små celler till stora kretslopp. Texterna förstärks med många inspirerande foton och pedagogiska illustrationer. Alla kapitel avslutas med Insikter och Fundera vidare-frågor där eleverna kan repetera, läsa en kapitelsammanfattning och utmanas ytterligare.

Väcker nyfikenhet och reflektion

I böckerna används ett lättillgängligt språk som hjälper till att skapa nyfikenhet för ämnet. Texterna är berättande och exemplen utgår ifrån elevens perspektiv. Eleverna får mer än faktakunskaper - de uppmuntras till egen analys och reflektion som ger insikter.

Lärarhandledning med laborationer och uppgifter

Här finns laborationer att göra i klassrummet, begreppsträning, ordlistor, fördjupningsuppgifter samt instuderingsuppgifter. Dessutom finns förslag på mer komplexa uppgifter som kan användas som diskussionsunderlag eller provuppgifter. Syfte och mål med laborationer och övningar förklaras med en tydlig koppling till ämnesplanen. Med lärarhandledningens innehåll blir det lättare för läraren att anpassa undervisningen till varje elev.

Insikt Bioteknik

Den nya boken Insikt Bioteknik inleds med en inblick i vad bioteknik är. Därefter behandlas bl a biotekniska och gentekniska verktyg och metoder samt hur de appliceras på områden där vi i dag och i framtiden kommer att ha användning för dem.

Kort om INSIKT

* Insikt är en läromedelsserie för biologi, naturkunskap och bioteknik
* Elevnära språk
* Håller kvar elevens intresse
* Passar bra för självstudier
* Lättillgängligt & engagerande
* Uppmuntrar till egen reflektion
* Förklarar & väcker nyfikenhet
* Tydlig koppling mellan smått & stort
* Skriven för gy 2011