En trygg bas

Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin

Av John Bowlby. Översatt av Philippa Wiking

Den engelske psykoanalytikern John Bowlby är mest känd för sin teori om bindningen - attachement - det vill säga barnets känslomässiga anknytning till en föräldragestalt, en trygg bas.


Tryckta utgåvor

En trygg bas En trygg bas
En trygg bas
Utgivningsdatum 2010-08-30
220 Sidor
ISBN 9789127121416
Inbunden
Provläs

Den engelske psykoanalytikern John Bowlby är mest känd för sin teori om bindningen - attachement - det vill säga barnets känslomässiga anknytning till en föräldragestalt, en trygg bas. Störningar i denna tidiga relation kan påverka personlighetsutvecklingen genom hela livet. Bowlby visar hur bindningsteorin kan tillämpas i såväl terapirelationen som i diagnostik och forskning.