Anknytningsteori

Betydelsen av nära känslomässiga relationer

I denna första breda kursbok på svenska ges en heltäckande presentation av anknytningsteorin. Anknytningsteori riktar sig till studenter och verksamma inom psykologi och psykiatri, samt barn- och ungdomsrelaterade yrken och utbildningar. I Anknytning i praktiken presenteras praktiska och kliniska tillämpningar med anknytningsteoretisk grund.   


Tryckta utgåvor

Anknytningsteori Anknytningsteori
Anknytningsteori
Utgivningsdatum 2006-09-06
364 Sidor
ISBN 9789127109759
Inbunden

I denna första breda kursbok på svenska ges en heltäckande presentation av anknytningsteorin.

Ur innehållet:

  • Evolution och anknytning

  • Separation och anknytning

  • Betydelsen av förälderns lyhördhet i samspelet

  • Äldre barns och vuxnas nära känslomässiga relationer

  • Barnets biologiska förutsättningar och hur de påverkar anknytningsrelationen.

Anknytningsteori (del 1) riktar sig till studenter och verksamma inom psykologi och psykiatri, samt barn- och ungdomsrelaterade yrken och utbildningar. Författarna kommer också hösten 2007 ut med Anknytning i praktiken, där de presenterar praktiska och kliniska tillämpningar med anknytningsteoretisk grund.