Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Reaktion Kemi

Reaktion Kemi gör det abstrakta konkret genom att kombinera vetenskap och vardag på ett nytt sätt. Språket och dispositionen i läromedlet är framtaget för att hjälpa dig att föra ut intresset för kemi i klassrummet. 

Läs mer...
Reaktion Kemi 1 Lärobok Reaktion Kemi 1 Lärobok
Reaktion Kemi 1 Lärobok

Kemi 1 Lärobok

Utkom 16 december 2016

Isbn
9789127440654
Typ
Häftad
Sidantal
350
Du har nått den maximala köpsumman.
674 kr
Reaktion Kemi 1 Lärobok Reaktion Kemi 1 Lärobok
Kemi 1 Lärobok
Utkom 16 dec 2016
ISBN 9789127440654
674 kr
Reaktion Kemi 1 Lärobok
Kemi 1 Lärobok
674 kr
Reaktion Kemi 1 Lärobok Reaktion Kemi 1 Lärobok
Kemi 1 Lärobok
Utkom 16 dec 2016
ISBN 9789127440654
674 kr
Reaktion Kemi 1 Lärobok
Kemi 1 Lärobok
Ingen Författare
Reaktion Kemi 1 Lärobok
Reaktion Kemi 1 Lärobok
Reaktion Kemi 2 Lärobok Reaktion Kemi 2 Lärobok
Reaktion Kemi 2 Lärobok

Kemi 2 Lärobok

Utkom 30 juli 2018

Isbn
9789127449152
Typ
Häftad
Sidantal
450
Du har nått den maximala köpsumman.
674 kr
Reaktion Kemi 2 Lärobok Reaktion Kemi 2 Lärobok
Kemi 2 Lärobok
Utkom 30 jul 2018
ISBN 9789127449152
674 kr
Reaktion Kemi 2 Lärobok
Kemi 2 Lärobok
674 kr
Reaktion Kemi 2 Lärobok Reaktion Kemi 2 Lärobok
Kemi 2 Lärobok
Utkom 30 jul 2018
ISBN 9789127449152
674 kr
Reaktion Kemi 2 Lärobok
Kemi 2 Lärobok
Ingen Författare
Reaktion Kemi 2 Lärobok
Reaktion Kemi 2 Lärobok
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Kemi 1 Lärarhandledning Webb

Utkom 15 mars 2017

Isbn
9789127449145
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
614 kr
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Utkom 15 mar 2017
ISBN 9789127449145
614 kr
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Kemi 1 Lärarhandledning Webb
614 kr
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Utkom 15 mar 2017
ISBN 9789127449145
614 kr
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Ingen Författare
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 1 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital
Onlineprodukt

Kemi 1 Lärobok Digital

Utkom 17 juli 2017

Isbn
9789127449831
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital
Kemi 1 Lärobok Digital
Utkom 17 jul 2017
ISBN 9789127449831
174 kr
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital
Kemi 1 Lärobok Digital
174 kr
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital
Kemi 1 Lärobok Digital
Utkom 17 jul 2017
ISBN 9789127449831
174 kr
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital
Kemi 1 Lärobok Digital
Ingen Författare
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital
Reaktion Kemi 1 Lärobok Digital
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Kemi 2 Lärarhandledning Webb

Utkom 14 juni 2019

Isbn
9789127449169
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
614 kr
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Utkom 14 jun 2019
ISBN 9789127449169
614 kr
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Kemi 2 Lärarhandledning Webb
614 kr
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Utkom 14 jun 2019
ISBN 9789127449169
614 kr
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Ingen Författare
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 2 Lärarhandledning Webb
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Onlineprodukt

Kemi 2 Lärobok Digital

Utkom 30 november 2018

Isbn
9789127454736
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
450
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Kemi 2 Lärobok Digital
Utkom 30 nov 2018
ISBN 9789127454736
174 kr
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Kemi 2 Lärobok Digital
174 kr
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Kemi 2 Lärobok Digital
Utkom 30 nov 2018
ISBN 9789127454736
174 kr
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Kemi 2 Lärobok Digital
Ingen Författare
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital
Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital

Andra intressanta titlar

Om Reaktion Kemi

Reaktion Kemi sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi lever. Språket och upplägget är framtaget för att driva läsningen och lärandet vidare. Texterna fångar läsarens intresse genom resonemang kring kemisk bindning och energi, som går som en röd tråd genom alla avsnitt.

Reaktion Kemi ska ge fördjupad kunskap om kemi, men också utveckla elevens förmåga att tänka vetenskapligt.

Reaktion Kemi passar både unga och vuxna studerande och är granskad av ämnesexperter och erfarna pedagoger.

Innehållet fångar och bevarar intresset

Varje kapitel inleds med en kort text om vad som är nytt, viktigt och intressant i det aktuella kapitlet. Eleven får en överblick över de kommande sidorna och kan sätta innehållet i ett sammanhang i verkligheten.

Repetition och övningar förenklar inlärningen

Efter varje avsnitt finns Översikt med en kort sammanfattning, Nya begrepp och Uppgift. Detta hjälper eleven att kontinuerligt repetera, reflektera över och utmana sina nyvunna kunskaper, enskilt eller i grupp. I slutet av varje kapitel finns dessutom gott om övningar där eleven kan träna på att förklara och motivera sina svar.

Lärarhandledning med inspiration

I den medföljande lärarhandledningen finns inspiration till undervisningen. Med didaktiskt stöd och konkreta förslag på arbetssätt till laborationer och uppgifter kan du som lärare ge eleverna de bästa förutsättningarna för att ta till sig och förstå vad kemi är. De får möjlighet att koppla kemi till vardagen och sammanhang som de känner igen. Uppgifterna är både teoretiska och laborativa och tränar eleverna i att kontinuerligt utveckla ett vetenskapligt tankesätt. Eleverna uppmuntras att kritiskt granska och öppet redovisa, argumentera samt relatera till verkligheten och den aktuella forskningen. 

Reaktion Kemi 1

Boken ger verktyg för att dra egna slutsatser grundade på fakta. Eleverna bekantar sig med det vetenskapliga arbetssättet och lär sig mer om atomen, olika metoder för beräkningar, varför reaktioner sker och vad som driver reaktioner.

Reaktion Kemi 2

Boken lotsar sakta men säkert eleverna genom den mer avancerade kemin som utmärker denna kurs, främst inom områdena kinetik, kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi samt biokemi. Eleverna får en god inblick i den teknik och de metoder som används inom analys idag.

Digitalbok

Digitalböckerna är de tryckta böckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor. 

Lärarhandledning

Lärarhandledningarna är webbaserade och innehåller bland annat didaktiska kommentarer, uppgifter, laborationer och en digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.