John Bowlby

John Bowlby (1907–1990) var psykoanalytiker, barnpsykiater och familjeterapeut vid Tavistock Clinic i London.

En trygg bas

Den engelske psykoanalytikern John Bowlby är mest känd för sin teori om bindningen - attachement - det vill säga barnets känslomässiga anknytning till en föräldragestalt, en trygg bas. Störningar i denna tidiga relation kan påverka personlighetsutvecklingen genom hela livet. Bowlby visar hur bindningsteorin kan tillämpas i såväl terapirelationen som i diagnostik och forskning.

Läs mer