Internetbaserad psykologisk behandling

Evidens, indikation och praktiskt genomförande

Internetbaserad psykologisk behandling ökar tillgängligheten till vård med god effekt och bidrar samtidigt till förståelsen för vad som är verksamt i psykoterapi.


Tryckta utgåvor

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling
Internetbaserad psykologisk behandling
Utgivningsdatum 2014-03-17
216 Sidor
ISBN 9789127132962
Inbunden
Provläs

Digitala utgåvor

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling
Internetbaserad psykologisk behandling
Utgivningsdatum 2014-04-04
216 Sidor
ISBN 9789127433298
E-bok

Kostnadsfritt extramaterial

Extramaterial kapitel 5
.pdf-format

Internetbaserad psykologisk behandling ökar tillgängligheten till vård med god effekt och bidrar samtidigt till förståelsen för vad som är verksamt i psykoterapi.

Bokens författare är pionjärer inom området, och delar här med sig av sin erfarenhet från både forskning och klinisk verksamhet. De berättar vad som är centralt vid internetbehandling ur ett terapeutiskt såväl som juridiskt och tekniskt perspektiv: Hur avgör man vilka klienter som är lämpliga? Hur sker kontakten mellan terapeut och klient på ett säkert sätt? Vad utmärker en bra internetbehandlare?

De går även igenom de kliniska program som utvecklats för olika ångestsyndrom, depression och beteendemedicinska problem samt evidensläget för respektive diagnos.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom psykoterapi, psykiatri och primärvård.