Beteendedesign

Psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar

Beteendeekonomi, eller nudging, är ett område som blir allt större inom psykologi, ledarskap och företagande. Oavsett om målet är att få människor att godkänna organdonation, öka ditt företags närvaro på sociala medier eller att få kunder att välja grön el handlar nudging om att göra det så enkelt som möjligt för människor att röra sig i den riktning man vill att de ska.

Tryckta utgåvor

Beteendedesign
Häftad 200 sidor. 2017-09-18. ISBN 9789127819191
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Beteendedesign
Ljudbok 2018-03-17. ISBN 9789127823747
Köp direkt via din återförsäljare
Beteendedesign
E-bok 200 sidor. 2017-09-16. ISBN 9789127819207
Köp direkt via din återförsäljare

Beteendeekonomi, eller nudging, är ett område som blir allt större inom psykologi, ledarskap och företagande. Oavsett om målet är att få människor att godkänna organdonation, öka ditt företags närvaro på sociala medier eller att få kunder att välja grön el handlar nudging om att göra det så enkelt som möjligt för människor att röra sig i den riktning man vill att de ska.

Vilka faktorer är det som driver, eller hindrar, ett beteende? Varför agerar vi människor så ofta irrationellt när vi ska fatta beslut om pengar? Och inte minst: hur kan du som läsare omsätta det här rent praktiskt?

Beteendedesign varvar insikter i psykologisk forskning från de tre fälten beteendeekonomi, inlärningspsykologi och kognitionspsykologi, med exempel på bra och dålig design. I boken lär du dig känna igen – och använda dig av – vanliga tankefel som påverkar oss när vi fattar beslut och du lär dig också vad det innebär att ”designa beteenden”.

Med utgångspunkt i förändringsprocessen visar författarna hur teorierna kan användas för att utforma bättre produkter, tjänster och upplevelser.