Pehr Granqvist

Pehr Granqvist är docent vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. Han disputerade i psykologi år 2002 på en avhandling om anknytning och religiositet och arbetar nu som forskarassistent i psykologi. Hans forskningsområden rör anknytningsteori och religionspsykologi. Han har i ett stort antal studier studerat samband mellan anknytningsprocesser och religiositet hos barn, ungdomar och vuxna. För närvarande arbetar han tillsammans med professorerna Gunilla Bohlin och Berit Hagekull inom ett projekt om anknytning, temperament och social och känslomässig utveckling från födsel till tjugo års ålder, som pågått vid Uppsala universitet sedan mitten av 1980-talet. Därutöver har han nyligen skrivit ett kapitel om anknytning och religiositet för den andra utgåvan av The Handbook of Attachment, som publiceras av Guilford under år 2008. Tillsammans med de amerikanska anknytningsforskarna Mary Main och Erik Hesse arbetar han också med metodutveckling kring anknytning i de vuxna åren.