Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anknytning i praktiken

Häftad utgåva av originalutgåva från 2008

Anknytning i praktiken ger ett fylligt kunskapsunderlag till hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer. 

Läs mer...
Anknytning i praktiken Anknytning i praktiken
Anknytning i praktiken
nyhet

Anknytning i praktiken

Utkom 14 augusti 2020

Isbn
9789127828889
Typ
Häftad
Sidantal
428
Du har nått den maximala köpsumman.
574 kr
Anknytning i praktiken Anknytning i praktiken
Anknytning i praktiken
Utkom 14 aug 2020
ISBN 9789127828889
574 kr
Anknytning i praktiken
Anknytning i praktiken
574 kr
Anknytning i praktiken Anknytning i praktiken
Anknytning i praktiken
Utkom 14 aug 2020
ISBN 9789127828889
574 kr
Anknytning i praktiken
Anknytning i praktiken
Ingen Författare
Anknytning i praktiken
Anknytning i praktiken

Andra intressanta titlar

Anknytning i praktiken ger ett fylligt kunskapsunderlag till hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer. Här beskrivs klinisk späd- och småbarnspsykologi, föräldraskap och familjeliv samt hur forskare och kliniker kan mäta anknytningstrygghet hos barn, ungdomar och vuxna. Författarna redogör utförligt för hur de olika anknytningsmönstren påverkar psykisk hälsa och ohälsa i olika åldrar, samt diskuterar psykoterapi utifrån ett anknytningsperspektiv.

Detta är den fristående fortsättningen på Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer (2006).

Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom psykologi, medicin, psykiatri, psykoterapi, socialt arbete, barnhälsovård och skola.

Innehåll

1. Inledning
2. Anknytning ur ett familjeperspektiv
3. Klinisk spädbarnspsykologi
4. Anknytningsbaserade interventioner i späd- och  småbarnsfamiljer
5. Anknytningsmätning under barndomen
6. Desorganiserad/desorienterad anknytning
7. Psykopatologi i barn- och ungdomsåren ur ett anknytningsperspektiv
8. Att bedöma anknytningstrygghet hos äldre ungdomar och vuxna
9. Anknytning och psykopatologi hos vuxna
10. Anknytningsteori och psykoterapi
11. Anknytning, religiositet och andlighet
12. Avslutande synpunkter