Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Teori och praktik

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård är en praktisk och användbar introduktionsbok om graviditets- och föräldraskapspsykologi. Den sammanfattar det psykologiska arbetet inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV) och psykologin kopplad till graviditet, förlossning, samspel, föräldraskap och små barns utveckling.

Läs mer...
Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård
Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård
Kommande

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Utkommer 7 juni 2023

ISBN
9789127460539
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Hur kan psykologen och barnmorskan samarbeta vid förlossningsrädsla? Vad är viktigt att tänka på i ett bedömningssamtal inför föräldraskapsstöd? Hur kan ett konsultationstillfälle med en arbetsgrupp struktureras? Och hur får man till en rättvisande begåvningstestning med en treåring?

Det här är en praktisk och användbar introduktionsbok om graviditets- och föräldraskapspsykologi. Den sammanfattar det psykologiska arbetet inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV) och psykologin kopplad till graviditet, förlossning, samspel, föräldraskap och små barns utveckling. Forskning och teori sammanlänkas med det konkreta hantverket i mötet med föräldrar och små barn, 0–6 år. Innehållet levandegörs med många exempel och författarna delar generöst med sig av värdefulla råd, tips och praktiska lathundar.

Boken är en kunskaps- och inspirationskälla för alla som möter blivande föräldrar, små barn och småbarnsfamiljer inom något av MHV-/BHV-psykologins områden. Den passar både blivande och redan yrkesaktiva inom mödrahälsovården och barnhälsovården likväl som inom socialtjänst, barnomsorg, psykiatri och specialverksamheter.

Veronika Fagerberg är specialistpsykolog inom hälsopsykologi med inriktning mödra- och barnhälsovård. Hon är verksam inom MHV/BHV och ordförande i styrelsen för Nationella yrkesföreningen för psykologer inom mödra- och barnhälsovård vid Psykologförbundet.

Johanna Kling är fil.dr och leg. psykolog med klinisk erfarenhet av MHV/BHV. Hon är verksam som forskare inom utvecklingspsykologi på Barn- och ungdomskliniken vid Oslo universitetssjukhus.

Hur kan psykologen och barnmorskan samarbeta vid förlossningsrädsla? Vad är viktigt att tänka på i ett bedömningssamtal inför föräldraskapsstöd? Hur kan ett konsultationstillfälle med en arbetsgrupp struktureras? Och hur får man till en rättvisande begåvningstestning med en treåring?

Det här är en praktisk och användbar introduktionsbok om graviditets- och föräldraskapspsykologi. Den sammanfattar det psykologiska arbetet inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV) och psykologin kopplad till graviditet, förlossning, samspel, föräldraskap och små barns utveckling. Forskning och teori sammanlänkas med det konkreta hantverket i mötet med föräldrar och små barn, 0–6 år. Innehållet levandegörs med många exempel och författarna delar generöst med sig av värdefulla råd, tips och praktiska lathundar.

Boken är en kunskaps- och inspirationskälla för alla som möter blivande föräldrar, små barn och småbarnsfamiljer inom något av MHV-/BHV-psykologins områden. Den passar både blivande och redan yrkesaktiva inom mödrahälsovården och barnhälsovården likväl som inom socialtjänst, barnomsorg, psykiatri och specialverksamheter.

Veronika Fagerberg är specialistpsykolog inom hälsopsykologi med inriktning mödra- och barnhälsovård. Hon är verksam inom MHV/BHV och ordförande i styrelsen för Nationella yrkesföreningen för psykologer inom mödra- och barnhälsovård vid Psykologförbundet.

Johanna Kling är fil.dr och leg. psykolog med klinisk erfarenhet av MHV/BHV. Hon är verksam som forskare inom utvecklingspsykologi på Barn- och ungdomskliniken vid Oslo universitetssjukhus.