Utvecklingspsykologi

Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi

Utvecklingspsykologi är en introduktionsbok i ämnet och beskriver barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. Den vänder sig i första hand till lärarutbildningen, speciallärarutbildningen och till yrkesverksamma inom barnomsorg och skola. 

Tryckta utgåvor

Utvecklingspsykologi Utvecklingspsykologi
Utvecklingspsykologi
Utgiven: 2011-05-16
370 Sidor
ISBN 9789127130746
Inbunden
Provläs

I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken Utvecklingspsykologi tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har ny kunskap växt fram under senare år och tidigare rön måste fortlöpande revideras.

Denna tredje utgåva av boken är därför kraftigt omarbetad. Boken vänder sig i första hand till lärarutbildningen, speciallärarutbildningen och till yrkesverksamma inom barnomsorg och skola. Den är även av intresse för andra yrkeskategorier där kunskapen om människans utveckling är central, exempelvis för utbildningen i socialt arbete och olika vårdutbildningar.