Utvecklingspsykologi

Fjärde reviderade utgåvan

Utvecklingspsykologi leder läsaren genom hela livet – över fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och vuxenåren. För varje period beskrivs centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör texten och skapar förståelse.


Tryckta utgåvor

Utvecklingspsykologi Utvecklingspsykologi
Utvecklingspsykologi
Utgivningsdatum 2011-05-16
370 Sidor
ISBN 9789127130746
Inbunden
Provläs
Utvecklingspsykologi Utvecklingspsykologi
Utvecklingspsykologi Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-24
400 Sidor
ISBN 9789127826977
Häftad

Utvecklingspsykologi leder läsaren genom hela livet – över fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och vuxenåren. För varje period beskrivs centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör texten och skapar förståelse.

Denna fjärde utgåva är kraftigt reviderad och uppdaterad bland annat med kunskap om olika typer av familjekonstellationer och kontexter, könsidentitet och nya rön när det gäller hjärnan och inom genetik.

Boken riktar sig till studerande och verksamma inom områden där kunskap om individens utveckling är central såsom förskola, skola, hälso- och sjukvård, psykiatri och socialtjänst.

Philip Hwang är professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs universitet, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hans forskning handlar främst om barns, ungdomars och unga vuxnas psykologiska utveckling. Björn Nilsson är beteendevetare och är internationellt verksam inom grupp- och ledarutveckling. Hans forskningsområden har varit socialpsykologi, samtalsanalys och social rättvisa.

De har skrivit flera uppskattade böcker om barns och ungas utveckling.