Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tord Ivarsson

Tord Ivarsson är docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare vid OCD-mottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Efter att han disputerat på en avhandling om depressioner hos tonåringar, har han i sin forskning nu inriktat sig på anknytningsproblem hos ungdomar med OCD och depression. Han är också anställd som forskare vid Regionsenter for barn og unges psykiske helse: Helseregion Øst og Sør i Oslo. Där är han huvudansvarig för ett nordiskt behandlingsprojekt för barn och ungdomar med OCD. I projektet undersöks varför alla inte kan tillgodogöra sig behandlingen, och man studerar en mängd olika faktorer – från genetiska aspekter till familjeliv och anknytning.