Professionsutveckling och kollegialt lärande

Framgångsstrategier och utvecklande motstånd

Professionsutveckling & kollegialt lärande – framgångsfaktorer och utvecklande motstånd svarar på frågor som: Hur ska det kollegiala lärandet bäst organiseras? Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur bemöts dessa på bästa sätt? Boken ger lärare och rektorer konkret hjälp med det komplexa skolutvecklingsarbetet och innehåller en mängd användbara verktyg och strategier.

Tryckta utgåvor

Professionsutveckling och kollegialt lärande
Inbunden 140 sidor. 2017-12-19. ISBN 9789127819740
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Professionsutveckling och kollegialt lärande
E-bok 110 sidor. 2017-10-20. ISBN 9789127819757
Köp direkt via din återförsäljare

Vägen framåt för svensk skola ligger till stor del i kollegialt lärande. Men i utvecklingsarbetet kring kollegialt lärande är det ibland svårt att komma vidare och få till verklig förändring.

Hur ska det kollegiala lärandet bäst organiseras?
Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur bemöts dessa på bästa sätt?

Professionsutveckling & kollegialt lärande – framgångsfaktorer och utvecklande motstånd svarar på just dessa frågor. Boken ger lärare och rektorer konkret hjälp med det komplexa skolutvecklingsarbetet och innehåller en mängd användbara verktyg och strategier.