Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve

Av John Hattie. Översatt av Karin Ashing

Synligt lärande – en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är pedagogikprofessor John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat.

Läs mer...
Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve
Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve

Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve

Utkom 17 juni 2014

Isbn
9789127138575
Typ
Häftad
Sidantal
479
Du har nått den maximala köpsumman.

Synligt lärande – en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat.

Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer. Den ger lärare, skolledare och politi­ker en fördjupad förståelse för John Hatties studie, som han arbetat med i 15 år och där han sam­manställt 800 meta studier av 50 000 forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat.

Synligt lärande - en syntes är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första delen på ett enkelt sätt förklarar hur studien är gjord. Därefter redovisas varje påverkansfaktor med en åtföl­jande diskussion. I den avslutande delen gör Hattie en kortfattad syntes som sammanfattar studiens slutsatser.