Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Kunskap, strategier och förhållningssätt

Grundboken Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid behandlar utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i mötet mellan vägledare och nyanlända vägledningssökande.

Läs mer...
Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid
Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Utkom 16 juni 2022

ISBN
9789127822122
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Studie- och yrkesvägledning syftar till att stödja människor att göra studie- och yrkesval och att hitta framkomliga vägar inom utbildning och arbetsliv. Vägledningen har en särskilt viktig funktion för inkluderingen av nyanlända i det svenska samhället.

Grundboken Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid behandlar utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i mötet mellan vägledare och nyanlända vägledningssökande. Den belyser begrepp och fenomen som är viktiga för förståelse av hur migration kan påverka människors möjligheter inom utbildning och arbetsliv, som inkludering och exkludering, frågor om makt och erkännande samt erfarenhet av flykt och uppbrott. Områden som vägledningssamtal och mångkulturell vägledning introduceras och olika kommunikativa utmaningar som kan uppstå i vägledningssamtal med nyanlända belyses. Boken beskriver även konkreta metoder och strategier som kan användas i ett vägledningssamtals olika faser med exempel från aktuell forskning.

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid vänder sig främst till studerande på studie- och yrkesvägledarutbildningen och verksamma studie- och yrkesvägledare, men även till andra yrkesgrupper som möter nyanlända och har en vägledande funktion i sitt yrke.

Studie- och yrkesvägledning syftar till att stödja människor att göra studie- och yrkesval och att hitta framkomliga vägar inom utbildning och arbetsliv. Vägledningen har en särskilt viktig funktion för inkluderingen av nyanlända i det svenska samhället.

Grundboken Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid behandlar utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i mötet mellan vägledare och nyanlända vägledningssökande. Den belyser begrepp och fenomen som är viktiga för förståelse av hur migration kan påverka människors möjligheter inom utbildning och arbetsliv, som inkludering och exkludering, frågor om makt och erkännande samt erfarenhet av flykt och uppbrott. Områden som vägledningssamtal och mångkulturell vägledning introduceras och olika kommunikativa utmaningar som kan uppstå i vägledningssamtal med nyanlända belyses. Boken beskriver även konkreta metoder och strategier som kan användas i ett vägledningssamtals olika faser med exempel från aktuell forskning.

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid vänder sig främst till studerande på studie- och yrkesvägledarutbildningen och verksamma studie- och yrkesvägledare, men även till andra yrkesgrupper som möter nyanlända och har en vägledande funktion i sitt yrke.