Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan

I den praktiska metodboken Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser visar författarna hur estetiska ämnen som drama, musik och bild, kan bredda våra möjligheter att förklara och uppleva naturvetenskap och teknik. Teori varvas med praktiska exempel och övningar som integrerar ämnesområdena och lockar till samspel och lek. 


Tryckta utgåvor

Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan
Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan
Utgivningsdatum 2018-08-24
136 Sidor
ISBN 9789127823617
Häftad
Provläs

Har du funderat på hur du kan förklara naturvetenskapliga och tekniska fenomen på ett lekfullt sätt, så att barnen blir nyfikna och vill veta mer?

I den praktiska metodboken Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser visar författarna hur estetiska ämnen som drama, musik och bild, kan bredda våra möjligheter att förklara och uppleva naturvetenskap och teknik. Teori varvas med praktiska exempel och övningar som integrerar ämnesområdena och lockar till samspel och lek. När kropp och sinne aktiveras i ett sådant tvärvetenskapligt arbetssätt stärks också lärprocessen, vi förstår helt enkelt och minns bättre.

Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser vänder sig till blivande och verksamma förskollärare som med ett ämnesintegrerat arbetssätt vill ta tillvara på de estetiska ämnenas möjligheter att stärka lärandet.

Sagt om boken:

Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som gör boken perfekt som underlag i studiecirklar för förskolepedagoger. En genomarbetad och ganska lättläst bok som inspirerar till ett medvetet estetiskt arbetssätt med lekfulla inslag.
Marianne Ericsson, BTJ-häftet nr 22, 2018.