Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

För berättelsens skull

Modeller för litteraturundervisningen

”Vad vill denna berättelse säga till mig, hur vill den bli läst?” Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den praktiska undervisningen, främst litteratursamtal, i svenska på högstadiet och gymnasiet.

 

Läs mer...
För berättelsens skull För berättelsens skull
För berättelsens skull

För berättelsens skull

ISBN 9789127824652
Utkom 13 mars 2019
ISBN
9789127824652
Typ
Häftad
Sidantal
216
Du har nått den maximala köpsumman.

”Vad vill denna berättelse säga till mig, hur vill den bli läst?” Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den praktiska undervisningen, främst litteratursamtal, i svenska på högstadiet och gymnasiet.

Modellerna som beskrivs är bland annat ”att skugga intrigen”, ”om börjor och berättande” och ”bilderboksläsning på högstadiet och gymnasiet”. Tillsammans utgör modellerna ett konkret, didaktiskt stöd för läraren i klassrummet. Framför allt tar boken fasta på det absolut viktigaste svensklärare kan ge eleverna – läslust och läsglädje.

Boken riktar sig till verksamma och blivande svensklärare på högstadiet och gymnasiet.

Sagt om boken:

"För berättelsens skull fungerar utomordentligt som en entusiasmerande, klok och respektfull vägledare för såväl erfarna som nya pedagoger."
Michael Economou, BTJ-häftet nr 10, 2019 

”Vad vill denna berättelse säga till mig, hur vill den bli läst?” Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den praktiska undervisningen, främst litteratursamtal, i svenska på högstadiet och gymnasiet.

Modellerna som beskrivs är bland annat ”att skugga intrigen”, ”om börjor och berättande” och ”bilderboksläsning på högstadiet och gymnasiet”. Tillsammans utgör modellerna ett konkret, didaktiskt stöd för läraren i klassrummet. Framför allt tar boken fasta på det absolut viktigaste svensklärare kan ge eleverna – läslust och läsglädje.

Boken riktar sig till verksamma och blivande svensklärare på högstadiet och gymnasiet.

Sagt om boken:

"För berättelsens skull fungerar utomordentligt som en entusiasmerande, klok och respektfull vägledare för såväl erfarna som nya pedagoger."
Michael Economou, BTJ-häftet nr 10, 2019 

Andra intressanta titlar