Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Dyslexi Från teori till praktik

Denna uppdaterade och omarbetade andra utgåva av Dyslexi från teori till praktik beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett mer socialt perspektiv på dyslexi. I boken får läsaren en grundlig förståelse för hur dyslexibegreppet har vuxit fram och förändrats med ökad insikt för vad som orsakar dyslexi. 

Läs mer...
Dyslexi Från teori till praktik Dyslexi Från teori till praktik
Dyslexi Från teori till praktik

Dyslexi Från teori till praktik

Utkom 18 mars 2013

ISBN
9789127134683
Typ
Häftad
Sidantal
336
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Det är oumbärligt med kunskap inom dyslexiområdet för att kunna erbjuda en anpassad och framgångsrik undervisning till elever som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter.

Denna uppdaterade och omarbetade andra utgåva av Dyslexi från teori till praktik beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett mer socialt perspektiv på dyslexi. I boken får läsaren en grundlig förståelse för hur dyslexibegreppet har vuxit fram och förändrats med ökad insikt för vad som orsakar dyslexi.

Författarna redogör för forskning som visar att explicit undervisning i fonemanalys i många fall kan förebygga lässvårigheter. Dyslexi från teori till praktik pekar även på faktorer som generellt främjar läs- och skrivinlärningen, till exempel vikten av tid för inlärning, betydelsen av överinlärning och automatisering, övningar i fonologisk medvetenhet och arbete med läsförståelse. Den visar också hur en noggrann kartläggning av avkodnings- och rättskrivningssvårigheter kan användas för att individanpassa undervisningen.

Standartverket Dyslexi från teori till praktik vänder sig främst till studenter, lärare, specialpedagoger och skolpsykologer men kan även läsas av alla som intresserar sig för ämnet.

Det är oumbärligt med kunskap inom dyslexiområdet för att kunna erbjuda en anpassad och framgångsrik undervisning till elever som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter.

Denna uppdaterade och omarbetade andra utgåva av Dyslexi från teori till praktik beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett mer socialt perspektiv på dyslexi. I boken får läsaren en grundlig förståelse för hur dyslexibegreppet har vuxit fram och förändrats med ökad insikt för vad som orsakar dyslexi.

Författarna redogör för forskning som visar att explicit undervisning i fonemanalys i många fall kan förebygga lässvårigheter. Dyslexi från teori till praktik pekar även på faktorer som generellt främjar läs- och skrivinlärningen, till exempel vikten av tid för inlärning, betydelsen av överinlärning och automatisering, övningar i fonologisk medvetenhet och arbete med läsförståelse. Den visar också hur en noggrann kartläggning av avkodnings- och rättskrivningssvårigheter kan användas för att individanpassa undervisningen.

Standartverket Dyslexi från teori till praktik vänder sig främst till studenter, lärare, specialpedagoger och skolpsykologer men kan även läsas av alla som intresserar sig för ämnet.