Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Av Brian Butterworth och Dorian Yeo. Översatt av Eva Marand

Boken Dyskalkyli visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena taluppfattning, de fyra räknesätten, rumsuppfattning och mätning. På ett handfast sätt kan du hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.


Tryckta utgåvor

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter
Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter
Utgivningsdatum 2010-01-25
124 Sidor
ISBN 9789127416420
Häftad
Provläs

På ett handfast sätt kan du hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.

Merparten av boken Dyskalkyli visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena taluppfattning, de fyra räknesätten, rumsuppfattning och mätning. Boken är en översättning av det engelska verket Dyscalculia Guidance. Professor Brian Butterworth är Storbritanniens ledande auktoritet inom dyskalkyli och Dorian Yeo är expert inom området med mycket lärarerfarenhet. Inledning av professor Ingvar Lundberg om begreppet dyskalkyli i Sverige.