Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Av Brian Butterworth och Dorian Yeo. Översatt av Eva Marand
"'På ett handfast sätt kan du hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.Merparten av den här boken visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat sätt

Tryckta utgåvor

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter
Häftad 124 sidor. 2010-01-25. ISBN 9789127416420
Köp direkt via din återförsäljare
"'

På ett handfast sätt kan du hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.


Merparten av den här boken visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat sätt