Brian Butterworth

Brian Butterworth är ""Professor of Cognitive Neuropsychology"" på University Collage i London. Han bedriver forskning tillsammans med sina kollegor inom området ""neuropsychology and the genetics of mathematical abilities"" och är en auktoritet inom området dyskalkyli i England.

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

"'På ett handfast sätt kan du hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.Merparten av den här boken visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat sätt
Läs mer