Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ordstugan

Böcker som hjälper till att bygga upp elevernas ordförråd och språkkänsla. Böckerna vänder sig i första hand till årskurs 1-3 men kan även användas i undervisning i svenska som andraspråk.

Läs mer...
Ordstugan Lärkan Ordstugan Lärkan
Ordstugan Lärkan

Lärkan

Utkom 28 juni 2004

Isbn
9789127615977
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
74 kr
Ordstugan Lärkan Ordstugan Lärkan
Lärkan
Utkom 28 jun 2004
ISBN 9789127615977
74 kr
Ordstugan Lärkan
Lärkan
74 kr
Ordstugan Lärkan Ordstugan Lärkan
Lärkan
Utkom 28 jun 2004
ISBN 9789127615977
74 kr
Ordstugan Lärkan
Lärkan
Ingen Författare
Ordstugan Lärkan
Ordstugan Lärkan
Ordstugan Svalan Ordstugan Svalan
Ordstugan Svalan

Svalan

Utkom 5 maj 2004

Isbn
9789127615984
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
74 kr
Ordstugan Svalan Ordstugan Svalan
Svalan
Utkom 5 maj 2004
ISBN 9789127615984
74 kr
Ordstugan Svalan
Svalan
74 kr
Ordstugan Svalan Ordstugan Svalan
Svalan
Utkom 5 maj 2004
ISBN 9789127615984
74 kr
Ordstugan Svalan
Svalan
Ingen Författare
Ordstugan Svalan
Ordstugan Svalan
Ordstugan Tärnan Ordstugan Tärnan
Ordstugan Tärnan

Tärnan

Utkom 28 juni 2004

Isbn
9789127615991
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
74 kr
Ordstugan Tärnan Ordstugan Tärnan
Tärnan
Utkom 28 jun 2004
ISBN 9789127615991
74 kr
Ordstugan Tärnan
Tärnan
74 kr
Ordstugan Tärnan Ordstugan Tärnan
Tärnan
Utkom 28 jun 2004
ISBN 9789127615991
74 kr
Ordstugan Tärnan
Tärnan
Ingen Författare
Ordstugan Tärnan
Ordstugan Tärnan

Andra intressanta titlar

Om Ordstugan

I Ordstugan får eleverna tillfälle att utveckla språkkänslan och bygga upp ett varierat ordförrås. Böckerna är lätta att använda med tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade uppgifter. De tre böckerna som ingår i Ordstugan innehåller uppgifter som tar fasta på elevernas fantasi och låter dem laborera med språket. Böckerna kan användas enskilt eller i grupp, eller som läxböcker.

Svalan

Elever som precis har kommit igång med sin läsning får öva på långa och korta ord, ljudanalys, lyssna, skriva och sortera, rimord och vokaler med mera.

Lärkan

Här går eleverna vidare med till exempel motsatsord, synonymer, sammansatta ord, alfabetisk ordning, talesätt och fantasiord.

Tärnan

Fler fantasieggande övningar med slangord, biord, ordspråk, synonymer, homonymer, palindromer och dikter.