Ordstugan

Böcker som hjälper till att bygga upp elevernas ordförråd och språkkänsla. Böckerna vänder sig i första hand till årskurs 1-3 men kan även användas i undervisning i svenska som andraspråk.

Tryckta läromedel

Ordstugan Tärnan
Häftad 32 sidor. 2004-06-28. ISBN 9789127615991
53 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Ordstugan Svalan
Häftad 32 sidor. 2004-05-05. ISBN 9789127615984
53 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Ordstugan Lärkan
Häftad 32 sidor. 2004-06-28. ISBN 9789127615977
53 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Ordstugan

I Ordstugan får eleverna tillfälle att utveckla språkkänslan och bygga upp ett varierat ordförrås. Böckerna är lätta att använda med tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade uppgifter. De tre böckerna som ingår i Ordstugan innehåller uppgifter som tar fasta på elevernas fantasi och låter dem laborera med språket. Böckerna kan användas enskilt eller i grupp, eller som läxböcker.

Svalan

Elever som precis har kommit igång med sin läsning får öva på långa och korta ord, ljudanalys, lyssna, skriva och sortera, rimord och vokaler med mera.

Lärkan

Här går eleverna vidare med till exempel motsatsord, synonymer, sammansatta ord, alfabetisk ordning, talesätt och fantasiord.

Tärnan

Fler fantasieggande övningar med slangord, biord, ordspråk, synonymer, homonymer, palindromer och dikter.