Dorian Yeo

Dorian Yeo är expert inom ämnet dyskalkyli och har mycket lärarerfarenhet.

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

"'På ett handfast sätt kan du hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.Merparten av den här boken visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat sätt
Läs mer