Femma, sexa - det kommer en häxa

Matematik
Av Else H. Devold. Översatt av Eva Marand

Femma, sexa – det kommer en häxa gör matematiken i förskolan både rolig och lärorik. Du får exempel på vad praktisk matematik i förskolan kan vara.

 


Tryckta läromedel

Femma, sexa - det kommer en häxa Femma, sexa - det kommer en häxa
Femma, sexa - det kommer en häxa
Utgivningsdatum 2009-06-15
64 Sidor
ISBN 9789127416437
Specialbindning
Provläs

Om Femma, sexa - det kommer en häxa

I bokens första del presenteras huvudområdena i ”Tal, mätning och form” med tonvikt på taluppfattning, geometrisk förståelse, språkförståelse och problemlösning. I bokens andra del finns en samling aktiviteter som kan bidra till barnens matematikutveckling. Aktiviteterna är olika slags lekar, sånger och spel som passar in i förskolans vardag. Många av dem kan med fördel utföras utomhus, så att barnen får springa runt och röra på sig.

Varje aktivitet presenteras överskådligt på en sida under rubrikerna:
* Ämnesfokus (d.v.s. vilket matematiskt begrepp övar vi med den här aktiviteten)
* Material
* Gör så här
* Praktiska tips.

Längst bak i boken finns en litteraturlista för den som vill läsa mer om matematik i förskolan.