Att utveckla självständiga läsare

Dynamiskt mindset och undervisningsstrategier

I boken Att utveckla självständiga läsare beskriver författaren Gravity Goldberg konkret och inspirerande hur du, genom att visa tilltro till dina elevers förmåga och inta olika roller, kan stimulera dem att utveckla ett dynamiskt mindset och få kunskap att ta ett aktivt ansvar i sina läsprocesser. 


Tryckta utgåvor

Att utveckla självständiga läsare Att utveckla självständiga läsare
Att utveckla självständiga läsare
Utgivningsdatum 2017-02-27
240 Sidor
ISBN 9789127818583
Häftad
Provläs

Hur kan du utmana och undervisa för att ge dina elever självförtroende och hjälpa dem att utvecklas till aktiva och självständiga läsare? Hur kan du tänka, organisera ditt klassrum och i vilka roller kan du agera?

I boken Att utveckla självständiga läsare beskriver författaren Gravity Goldberg konkret och inspirerande hur du, genom att visa tilltro till dina elevers förmåga och inta olika roller, kan stimulera dem att utveckla ett dynamiskt mindset och få kunskap att ta ett aktivt ansvar i sina läsprocesser. Rollerna är följande:

  • Att vara utforskare: Lär känna dina elever och kartlägg deras förkunskaper.
  • Att vara spegel: Ge återkoppling som stärker elevernas dynamiska mindset.
  • Att vara förebild: Modellera hur en god läsare gör.
  • Att vara mentor: Visa eleverna på nya lässtrategier och upplevelser.

Boken Att utveckla självständiga läsare vänder sig till studenter och grundskollärare.