Reading Power

Undervisa så att eleverna tänker när de läser

Reading Power är Adrienne Gears framgångsrika tillvägagångssätt för att få eleverna att nå en djupare läsförståelse när de läser berättande texter.

Läs mer...
Reading Power Reading Power
Reading Power

Reading Power

Utkom 14 mars 2019

Isbn
9789127456044
Typ
Häftad
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Reading Power

I boken Reading Power får du hjälp med hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare. Författaren har utarbetat en rad av lektioner som tillsammans skapar en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter.

Eleverna arbetar med att utveckla lässtrategierna koppla, fråga, visualisera, inferera och transformera. Varje lässtrategi har ett eget kapitel med färdiga lektionsupplägg, arbetsblad och förslag på skönlitterära texter att arbeta utifrån.