Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att undervisa i läsförståelse STHL

Det här är studiehandledningen till Barbro Westlunds använda bok Att undervisa i läsförståelse. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift för alla lärare. Lärarens vägledande roll är avgörande för elevernas framtida läsförståelse. 

Läs mer...
Att undervisa i läsförståelse STHL Att undervisa i läsförståelse STHL
Att undervisa i läsförståelse STHL

Att undervisa i läsförståelse STHL

ISBN 9789127419407
Utkom 19 oktober 2009
ISBN
9789127419407
Typ
Häftad
Sidantal
36
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Det här är studiehandledningen till Barbro Westlunds mycket omtyckta och använda bok Att undervisa i läsförståelse. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift – för alla lärare. Lärarens vägledande roll och aktiva undervisning är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder ”tänka-högtmetoden” lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare.

Att undervisa i läsförståelse ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

Filippa Carles text om Barbro Westlund och hennes läsförståelseböcker

"Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser.”

Det skriver lärarutbildaren och doktoranden Barbro Westlund i sin nya bok Att undervisa i läsförståelse. Med boken vill Barbro Westlund binda samman den erfarna lärarens praktiska kunskaper med lärarutbildningens och de nyexaminerades teoretiska skolning i hur man undervisar i läsförståelse.
Läsförståelse kommer inte automatiskt utan kräver lärarens aktiva läsundervisning, slår Barbro fast. Hon berättar att forskningen inom läsförståelse under de senaste 30 åren visat just detta – det räcker inte med att man lär sig avkoda text och sedan bara läser så mycket som möjligt. Man behöver undervisning i att förstå vad man läser. Barbro menar att det vedertagna begreppet läslust behöver kompletteras med läsengagemang.
Visst är det bra om elever vill läsa mycket, men vi kommer aldrig att få alla att bli bokslukare. Däremot kan man arbeta med att skapa läsengagemang, alltså att få eleverna att förstå nyttan av att förstå vad man läser och öva sig i det.

Lärare behöver ett professionellt språk

I sin bok presenterar Barbro tre forskningsbaserade modeller för läsundervisning. Hon tycker att det är viktigt att lärare utvecklar sitt professionella språk.
För en erfaren lärare kan boken sätta namn på saker och begrepp så att man kan prata teoretiskt och diskutera det man kanske redan gör i sin undervisning i läsförståelse. Det ger en säkerhet att sätta ord på det man gör och att veta varför man gör det.

Barbros bok är också en hjälp för den teoretiskt skolade.

Den nyutexaminerade har det professionella språket, men ingen praktisk erfarenhet. Det vill jag också dela med mig av, säger Barbro. Det finns många som har praktiska erfarenheter som borde komma till användning.
Jag önskar att fler lärare skulle göra det jag gjort. Skriv ner vad ni gör – det finns fler som vill lyssna!

Text: Filippa Carle

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här är studiehandledningen till Barbro Westlunds mycket omtyckta och använda bok Att undervisa i läsförståelse. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift – för alla lärare. Lärarens vägledande roll och aktiva undervisning är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder ”tänka-högtmetoden” lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare.

Att undervisa i läsförståelse ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

Filippa Carles text om Barbro Westlund och hennes läsförståelseböcker

"Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser.”

Det skriver lärarutbildaren och doktoranden Barbro Westlund i sin nya bok Att undervisa i läsförståelse. Med boken vill Barbro Westlund binda samman den erfarna lärarens praktiska kunskaper med lärarutbildningens och de nyexaminerades teoretiska skolning i hur man undervisar i läsförståelse.
Läsförståelse kommer inte automatiskt utan kräver lärarens aktiva läsundervisning, slår Barbro fast. Hon berättar att forskningen inom läsförståelse under de senaste 30 åren visat just detta – det räcker inte med att man lär sig avkoda text och sedan bara läser så mycket som möjligt. Man behöver undervisning i att förstå vad man läser. Barbro menar att det vedertagna begreppet läslust behöver kompletteras med läsengagemang.
Visst är det bra om elever vill läsa mycket, men vi kommer aldrig att få alla att bli bokslukare. Däremot kan man arbeta med att skapa läsengagemang, alltså att få eleverna att förstå nyttan av att förstå vad man läser och öva sig i det.

Lärare behöver ett professionellt språk

I sin bok presenterar Barbro tre forskningsbaserade modeller för läsundervisning. Hon tycker att det är viktigt att lärare utvecklar sitt professionella språk.
För en erfaren lärare kan boken sätta namn på saker och begrepp så att man kan prata teoretiskt och diskutera det man kanske redan gör i sin undervisning i läsförståelse. Det ger en säkerhet att sätta ord på det man gör och att veta varför man gör det.

Barbros bok är också en hjälp för den teoretiskt skolade.

Den nyutexaminerade har det professionella språket, men ingen praktisk erfarenhet. Det vill jag också dela med mig av, säger Barbro. Det finns många som har praktiska erfarenheter som borde komma till användning.
Jag önskar att fler lärare skulle göra det jag gjort. Skriv ner vad ni gör – det finns fler som vill lyssna!

Text: Filippa Carle