Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stress och utmattningssyndrom

Tid att leva

Tid att leva hjälper dig som har problem med stress att återta kontrollen över ditt liv. Du kommer att få lära dig att hantera den ofrånkomliga stress som är en del av livet – och att förändra den stress som är möjlig att göra någonting åt.  Boken är upplagd som ett program som du kan följa vecka för vecka. 

Läs mer

Vägen ur utmattningssyndrom

För mycket stress, för ofta, utan möjlighet till återhämtning och vila kan göra oss sjuka. Kerstin Jeding och Giorgio Grossi har arbetat med och forskat kring utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa i många år. De förklarar vad utmattningssyndrom är, hur det uppkommer och hur det yttrar sig – och ger förslag hur man kan komma ur det.

Läs mer

Tillbaka till jobbet

Hur vet man vad som är lagom takt vid rehabilitering? Vilka reaktioner är vanliga? Hur ser arbetsgivarens roll och ansvar ut?

Tillbaka till jobbet ger kunskap om hur och varför stressreaktioner och utmattningsproblematik uppkommer och hur de yttrar sig. Boken hjälper den sjukskrivna och arbetsgivaren att tillsammans ta de steg som behövs för att komma tillbaka i arbete. 

Läs mer