Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikwebben Förskola

Här på pedagogikwebben hittar du kompetensutvecklande böcker och onlinekurser som passar dig som arbetar i förskolan. Många titlar passar även dig som är student på förskollärarprogrammet.
Kompetensutveckling i bokform
Förskolan som demokratisk mötesplats
378 kr
Hållbar utveckling
399 kr
Förskolepocket Att välja bilderböcker
132 kr
Pedagogiskt ledarskap i förskolan
423 kr
Undervisning i förskolan
340 kr
Läsa, skriva och räkna i förskolan
340 kr
Rum i förskolan
304 kr
Förskoleserien Pedagogisk dokumentation andra upplagan
399 kr
Förskolan som demokratisk mötesplats
Harold Göthson, Sara Hvit Lindstrand, Malin McConnachie
Den förskola vi formar idag är den värld vi får imorgon. Vilka värden blir då viktiga för våra förskolor att arbeta utifrån?
Utkom 24 jun 2021
ISBN 9789127828971
378 kr
Hållbar utveckling
Lise-Lott Fjell, Erica Strand
Vad är hållbar utveckling och vad innebär det för förskolan?
Utkom 15 jun 2021
ISBN 9789127460102
399 kr
Förskolepocket Att välja bilderböcker
Karin Salmson
Med ett medvetet urval av bilderböcker på förskolan kan alla barn hitta berättelser och bilder som de känner igen sig i samtidigt som de får upp ögonen för den mångfald som finns i vårt…
Utkom 20 aug 2021
ISBN 9789127460713
132 kr
Pedagogiskt ledarskap i förskolan
Magnus Erlandsson, Bim Riddersporre
Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för att kunna ta dig an detta svåra, utmanande och berikande uppdrag. Genom många…
Utkom 16 jan 2018
ISBN 9789127819559
423 kr
Undervisning i förskolan
Ann S Pihlgren
Den enskilda förskollärarens sätt att agera i vardagen påverkas av de teorier om undervisning och lärande hen arbetar utifrån. Genom att synliggöra de teoretiska utgångspunkterna blir det lättare att göra medvetna val av arbetssätt som stödjer och…
Utkom 15 okt 2017
ISBN 9789127818392
340 kr
Läsa, skriva och räkna i förskolan
Ann S Pihlgren
I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärandesituationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan…
Utkom 22 jan 2020
ISBN 9789127823990
340 kr
Rum i förskolan
Mia Heikkilä, Jennie Schaeffer, Karin Saler, Malin Lindberg, Jens Engman, Anne Lillvist
Rummet påverkar hur det kan användas och därmed sätter det ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt som barnens lek och känsla av delaktighet. Men väldigt lite vägledning finns om hur rum kan…
Utkom 16 nov 2020
ISBN 9789127827943
304 kr
Förskoleserien Pedagogisk dokumentation andra upplagan
Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby
Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen?
Utkom 24 jan 2020
ISBN 9789127458185
399 kr

Kompetensutvecklande onlinekurser för arbetslaget