Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Onlinekurs

Förskolan och skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag. Inga barn och ungdomar ska utsättas för rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer. Därför är det viktigt att förskolor och skolor får stöd och kunskaper om hur de på ett systematiskt och konkret sätt kan tänka och arbeta om och när det sker.

Den här onlinekursen är kostnadsfri
Vårt samarbete med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda den här kursen kostnadsfritt för alla användare.  

Läs mer...
Att motverka rasism i förskolan och skolan Att motverka rasism i förskolan och skolan
Att motverka rasism i förskolan och skolan
Onlinekurs

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Utkom 4 november 2019

Isbn
9789127823341
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlinekurs
Du har nått den maximala köpsumman.
Tillfälligt slut

Viktig information!

Från och med den 25 april 2022 kommer du att behöva ett konto hos Natur & Kultur för att komma åt onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan. Onlinekursen är fortfarande kostnadsfri, den enda skillnaden är att du behöver logga in på ditt konto för att komma åt materialet. Här kan du läsa mer om hur du kan skapa ett konto.

Använder din skola Skolon för inloggning hittar du onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan via Skolons Bibliotek där du  kostnadsfritt kan ”testa” den i 365 dagar.

Viktig information!

Från och med den 25 april 2022 kommer du att behöva ett konto hos Natur & Kultur för att komma åt onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan. Onlinekursen är fortfarande kostnadsfri, den enda skillnaden är att du behöver logga in på ditt konto för att komma åt materialet. Här kan du läsa mer om hur du kan skapa ett konto.

Använder din skola Skolon för inloggning hittar du onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan via Skolons Bibliotek där du  kostnadsfritt kan ”testa” den i 365 dagar.

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna oss

Kontakta gärna oss

I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan kostnadsfritt till alla användare. Kursen är skapad tillsammans med två av Sveriges främsta forskare på området; Emma Arneback och Jan Jämte.

Kursen har uppdateras med nya praktiska exempel från verksamheter, där yrkesverksamma pedagoger ger exempel på hur de jobbar med arbetssätt som tas upp i kursen.

Onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet för en likvärdig pedagogisk verksamhet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt.

Onlinekursen vänder sig till blivande och verksamma lärare, förskollärare och rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, men är också relevant för huvudmän.

Här nedan kan du se filmen från första modulen i kursen där Emma och Jan berättar mer om kursens innehåll och upplägg.

I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan kostnadsfritt till alla användare. Kursen är skapad tillsammans med två av Sveriges främsta forskare på området; Emma Arneback och Jan Jämte.

Kursen har uppdateras med nya praktiska exempel från verksamheter, där yrkesverksamma pedagoger ger exempel på hur de jobbar med arbetssätt som tas upp i kursen.

Onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet för en likvärdig pedagogisk verksamhet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt.

Onlinekursen vänder sig till blivande och verksamma lärare, förskollärare och rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, men är också relevant för huvudmän.

Här nedan kan du se filmen från första modulen i kursen där Emma och Jan berättar mer om kursens innehåll och upplägg.

Innehåll

Kursen är fördelad på 6 moduler.

Modul 1Introduktion
Välkommen, presentation av kursledarna, kursens innehåll och upplägg, ord och begrepp.

Modul 2Förskolan och skolans uppdrag
Lagar och styrdokument, uppdraget: analys och slutsatser. Övningar, diskussionsfrågor, fördjupning.

Modul 3Rasism i teori och praktik
Former av rasism, rasism på olika nivåer. Övningar, diskussionsfrågor, fördjupning.

Modul 4Generella insatser
Likabehandlingsarbete – möjligheter och utmaningar, att kartlägga risker och förekomster. Övningar, diskussionsfrågor.

Modul 5Arbetssätt
Överblick, sex arbetssätt; normkritiskt arbetssätt, frigörande arbetssätt, interkulturellt arbetssätt, kunskapsutvecklande arbetssätt, relationellt arbetssätt, demokratiskt arbetssätt. Övningar, diskussionsfrågor, fördjupning.

Modul 6Avslutning och extramaterial
Slutord och summering, författarnas lästips, referenser, förteckning över konventioner, lagar och styrdokument

Tidsåtgång:

Kursen är fördelad på sex moduler där varje modul har ett antal undersidor med filmade föreläsningar, övningar och diskussionsuppgifter. Total filmtid är cirka 4 timmar fördelat på 21 filmer. Modul 5 har flest filmer (ca 45 min totalt).  Utöver filmtid tillkommer tid för övningar, diskussionsuppgifter och fördjupningsmaterial. 

Innehåll

Kursen är fördelad på 6 moduler.

Modul 1Introduktion
Välkommen, presentation av kursledarna, kursens innehåll och upplägg, ord och begrepp.

Modul 2Förskolan och skolans uppdrag
Lagar och styrdokument, uppdraget: analys och slutsatser. Övningar, diskussionsfrågor, fördjupning.

Modul 3Rasism i teori och praktik
Former av rasism, rasism på olika nivåer. Övningar, diskussionsfrågor, fördjupning.

Modul 4Generella insatser
Likabehandlingsarbete – möjligheter och utmaningar, att kartlägga risker och förekomster. Övningar, diskussionsfrågor.

Modul 5Arbetssätt
Överblick, sex arbetssätt; normkritiskt arbetssätt, frigörande arbetssätt, interkulturellt arbetssätt, kunskapsutvecklande arbetssätt, relationellt arbetssätt, demokratiskt arbetssätt. Övningar, diskussionsfrågor, fördjupning.

Modul 6Avslutning och extramaterial
Slutord och summering, författarnas lästips, referenser, förteckning över konventioner, lagar och styrdokument

Tidsåtgång:

Kursen är fördelad på sex moduler där varje modul har ett antal undersidor med filmade föreläsningar, övningar och diskussionsuppgifter. Total filmtid är cirka 4 timmar fördelat på 21 filmer. Modul 5 har flest filmer (ca 45 min totalt).  Utöver filmtid tillkommer tid för övningar, diskussionsuppgifter och fördjupningsmaterial. 

Läs gärna boken som onlinekursen bygger på

Läs gärna boken som onlinekursen bygger på

Att motverka rasism

Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser. I den här boken beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas också olika sätt att förstå och analysera rasism, och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. 

Läs mer