Undervisning i förskolan

En onlinekurs av Ann S Pihlgren

Utveckla lärandet hos alla barn i förskolan

  • Undervisning med hjälp av barns inflytande, kunnande, erfarenheter och behov
  • Kunskap om arbetsformer som stärker barns förmågor och lärandeidentitet
  • Ett undervisande förhållningssätt i dagens alla aktiviteter, inte minst när lärande fångas i stunden
Kommer våren 2020

Den här onlinekursen ger en teoretisk grund till de förmågor och kunskaper som förskollärare och förskolepersonal behöver ha för att utveckla lärandet hos alla barn. Kursen bygger på Ann S. Pihlgrens böcker Undervisning i förskolan och Läsa, skriva och räkna i förskolan (kommer januari 2020). Teori varvas med praktiska inslag och konkreta exempel på hur du och dina kollegor kan arbeta.

I kursen erbjuds du och dina kollegor möjligheten att fördjupa era sätt att:

  • planera er undervisning på ett sätt som utvecklar barnens förmågor
  • välja arbetsformer som ger lärande i att läsa, skriva och räkna och som stärker barnens lärandeidentitet
  • utvärdera att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen
  • ställa kognitivt utvecklande frågor i undervisningssituationer, såväl planerade som när lärande fångas i stunden
  • planera för barns inflytande och delaktighet.


Kursen vänder sig
till alla som är verksamma i förskolan, inklusive rektorer.

Kursupplägg
(kan justeras i viss mån under produktionsperioden)
Kursen består av tio moduler med filmade undervisningssituationer, föreläsningar, texter, diskussionsuppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd.

Modul 1 - Introduktion till undervisning i förskolan
Välkommen
Presentation om kursen olika delar
Genomgång av arbetssätt under kursen
Introduktion till pedagogiska teorier i förskolan
Diskussionsfrågor

Modul 2 - Undervisning i förskolan
Undervisning och undervisande förhållningssätt i förskolan
Diskutera undervisning och undervisningsmiljöer
Prova på – utveckla undervisningen genom att ställa frågor
Diskutera utfallet

Modul 3 - Barns lärandeidentitet
Lärandeidentitetens innehåll
Diskussionsuppgifter om lärandeidentitetsbegreppet
Prova på – återkoppling som lärandeverktyg
Diskutera utfallet

Modul 4 – Läsa
Läsutveckling som dialogisk högläsning och sokratiska samtal
Diskutera läsutveckling, högläsning och samtal
Prova på – dialogisk högläsning eller sokratiskt samtal
Diskutera utfallet

Modul 5 - Berätta sagor
Sagoberättande som språkstödjande aktivitet
Diskutera sagoberättande
Prova på – sagoberättande
Diskutera utfallet

Modul 6 - Skriva och arbeta med den metaspråkliga medvetenheten
Skrivande och metaspråklighet som språkutveckling
Diskutera skrivande och metaspråklighet
Prova på – skrivande och metaspråklighet
Diskutera utfallet

Modul 7 - Räkna – taluppfattning
Viktiga kriterier för matematisk utveckling
Diskutera matematisk utveckling
Prova på – räkna – taluppfattning
Diskutera utfallet

Modul 8 - Räkna – problemlösning och matematikglädje
Problemlösning
Diskutera matematisk utveckling
Prova på – räkna som problemlösning och matematikglädje
Diskutera utfallet

Modul 9 - Planera undervisningen
Förskolepedagogisk planering FÖPP
Diskutera förskolepedagogisk planering
Prova på – planering
Diskutera utfallet

Modul 10 – Avslutning
Slutord och tack
Lästips
Referenser

Vill du få ett meddelande när kursen är tillgänglig?
Fyll i formuläret här så skickar vi ett mejl till dig när kursen finns tillgänglig.  

Vill du veta mer eller har frågor?
Kontakta staffan.augustsson, kund- och säljansvarig

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik och psykologi. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här

Undervisning i förskolan

Undervisning i förskolan presenteras de vanligaste teorierna om lärande som används i förskolans verksamhet. Med exempel från vanliga förskoleaktiviteter visar författaren hur förskolläraren skapar olika undervisningsmiljöer genom att planera och genomföra sin undervisning på olika sätt. Beroende på hur undervisningsmiljön utformas kan den stödja, försvåra eller till och med motverka barnens utveckling och lärande.

Läs mer