Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Hero background image placeholder

Undervisning i förskolan

En onlinekurs av Ann S Pihlgren

Utveckla lärandet hos alla barn i förskolan

  • Undervisning med hjälp av barns inflytande, kunnande, erfarenheter och behov
  • Kunskap om arbetsformer som stärker barns förmågor och lärandeidentitet
  • Ett undervisande förhållningssätt i dagens alla aktiviteter
640
exkl. moms.
Köp onlinekurs

Den här onlinekursen ger en teoretisk grund till de förmågor och kunskaper som förskollärare och förskolepersonal behöver ha för att utveckla lärandet hos alla barn. Kursen bygger på Ann S. Pihlgrens böcker Undervisning i förskolan och Läsa, skriva och räkna i förskolan. Teori varvas med praktiska inslag och konkreta exempel på hur du och dina kollegor kan arbeta.

Kursen vänder sig till alla som är verksamma i förskolan, inklusive rektorer. Du och dina kollegor erbjuds möjligheten att fördjupa era sätt att:

  • planera er undervisning på ett sätt som utvecklar barnens förmågor
  • välja arbetsformer som ger lärande i att läsa, skriva och räkna och som stärker barnens lärandeidentitet
  • utvärdera att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen
  • ställa kognitivt utvecklande frågor i undervisningssituationer, såväl planerade som när lärande fångas i stunden
  • planera för barns inflytande och delaktighet.


Kursens upplägg

Kursen består av 11 moduler med filmade undervisningssituationer, föreläsningar, texter, diskussionsuppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd.

Modul 1 Introduktion till undervisning i förskolan

Modul 2 Pedagogiska teorier i förskolan
Här behandlas de pedagogiska teorigrupperingar som har förekommit inom förskolan och svenskt skoväsende under de senaste 150 åren.

Modul 3 Undervisning i förskolan
Modul 3 behandlar hur undervisningsbegreppet ska tolkas i förskolans verksamhet och presenterar vilka undervisningsmiljöer som kan finnas på förskolan. I modulen arbetar vi med att utveckla sätt att ställa frågor i undervisningssituationer.

Modul 4 Barns lärandeidentitet
Modul 4 handlar om hur barns lärandeidentitet påverkar lärandet. Lärandeidentitet byggs upp av flera beståndsdelar och genom att utveckla dessa kan pedagoger i förskolan stötta barnets positiva lärandeidentitet i undervisningen.

Modul 5 Läsa – dialogisk högläsning och sokratiska samtal
Den här modulen behandlar undervisningen i läsning, främst som högläsning och dialog om texter i sokratiska samtal eller dialogisk högläsning.

Modul 6 Sagoberättande som språkstödjande aktivitet
Modul 6 behandlar det muntliga berättande och hur berättelser kan dramatiseras.

Modul 7 Skriva – metaspråklig medvetenhet 
Den här modulen handlar om hur förskolebarnens skrivutveckling och metaspråklighet, det vill säga förståelse för språkets beståndsdelar, kan stöttas.

Modul 8 Räkna – taluppfattning och kriterier för matematisk utveckling
Modul 8 behandlar innehållet matematik och hur barns taluppfattning utvecklas.

Modul 9 Räkna – problemlösning och matematikglädje 
Modul 9 behandlar problemlösning och matematikglädje samt hur dessa kan utvecklas. 

Modul 10 Planera undervisningen – förskolepedagogisk planering 
Den här modulen handlar om att göra förskolepedagogiska planeringar med starkt kognitivt innehåll.

Modul 11 Utvärdering och summering
Den avslutande modulen summerar de områden som är viktiga för att undervisningen ska utveckla barns lärnade och tänkande samt hur undervisningen kan utvecklas. 

Kursens omfattning
Arbetssättet innebär att ni i den kollegiala lärgruppen tar er an en modul i taget genom att först studera tillhörande texter och filmer och diskutera dem. Därefter planerar ni undervisningen och provar er fram i verksamheten. Till sist, med stöd av modulen, avslutar ni med en diskussion i lärgruppen om utfallet och vad ni lärt.

Kursen omfattar 1 timmes kollegial träff, t ex en gång i veckan, tills alla moduler har bearbetats. Ni som deltagare bör inför dessa kollegiala lärtillfällen förbereda er genom att gå igenom materialet i förväg. Omfattningen är totalt cirka 40 timmar inklusive film- och lästid, tid för kollegiala diskussioner och utprovning i den ordinarie verksamheten.

DEMO
Här får du tillgång till en demo-version av kursen

Paketpris

Är ni flera som vill gå kursen? Vi erbjuder olika paketlösningar. 

  • Är ni 11 personer eller fler kostar kursen 6 400 kr ex moms per förskola oavsett hur många ni är som deltar. Ordinarie pris är 640 kr per licens.
  • För kommunlicens eller köp till flera förskolor kan vi erbjuda olika paket.

Vid intresse av paketpris, vänligen fyll i följande formulär.

Har du frågor om vår utgivning? Kontakta gärna oss!

Staffan Augustsson
Kund- och säljansvarig

Undervisning i förskolan

Undervisning i förskolan presenteras de vanligaste teorierna om lärande som används i förskolans verksamhet. Med exempel från vanliga förskoleaktiviteter visar författaren hur förskolläraren skapar olika undervisningsmiljöer genom att planera och genomföra sin undervisning på olika sätt. Beroende på hur undervisningsmiljön utformas kan den stödja, försvåra eller till och med motverka barnens utveckling och lärande.

Läs mer

Läsa, skriva och räkna i förskolan

I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärandesituationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan gå tillväga när ett lärtillfälle uppstår.

Läs mer