Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Hero background image placeholder

Undervisning i förskolan

En onlinekurs av Ann S Pihlgren

Utveckla lärandet hos alla barn i förskolan

 • Undervisning med hjälp av barns inflytande, kunnande, erfarenheter och behov
 • Kunskap om arbetsformer som stärker barns förmågor och lärandeidentitet
 • Ett undervisande förhållningssätt i dagens alla aktiviteter
699
exkl. moms.
Köp onlinekurs

Den här onlinekursen ger en teoretisk grund till de förmågor och kunskaper som förskollärare och förskolepersonal behöver ha för att utveckla lärandet hos alla barn. Kursen bygger på Ann S. Pihlgrens böcker Undervisning i förskolan och Läsa, skriva och räkna i förskolan. Teori varvas med praktiska inslag och konkreta exempel på hur du och dina kollegor kan arbeta.

Kursen vänder sig till alla som är verksamma i förskolan, inklusive rektorer. Du och dina kollegor erbjuds möjligheten att fördjupa era sätt att:

 • planera er undervisning på ett sätt som utvecklar barnens förmågor
 • välja arbetsformer som ger lärande i att läsa, skriva och räkna och som stärker barnens lärandeidentitet
 • utvärdera att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen
 • ställa kognitivt utvecklande frågor i undervisningssituationer, såväl planerade som när lärande fångas i stunden
 • planera för barns inflytande och delaktighet.


Kursens omfattning
Arbetssättet innebär att ni i den kollegiala lärgruppen tar er an en modul i taget genom att först studera tillhörande texter och filmer och diskutera dem. Därefter planerar ni undervisningen och provar er fram i verksamheten. Till sist, med stöd av modulen, avslutar ni med en diskussion i lärgruppen om utfallet och vad ni lärt.

Kursen omfattar 1 timmes kollegial träff, t ex en gång i veckan, tills alla moduler har bearbetats. Ni som deltagare bör inför dessa kollegiala lärtillfällen förbereda er genom att gå igenom materialet i förväg. Omfattningen är totalt cirka 40 timmar inklusive film- och lästid, tid för kollegiala diskussioner och utprovning i den ordinarie verksamheten.

Den här onlinekursen ger en teoretisk grund till de förmågor och kunskaper som förskollärare och förskolepersonal behöver ha för att utveckla lärandet hos alla barn. Kursen bygger på Ann S. Pihlgrens böcker Undervisning i förskolan och Läsa, skriva och räkna i förskolan. Teori varvas med praktiska inslag och konkreta exempel på hur du och dina kollegor kan arbeta.

Kursen vänder sig till alla som är verksamma i förskolan, inklusive rektorer. Du och dina kollegor erbjuds möjligheten att fördjupa era sätt att:

 • planera er undervisning på ett sätt som utvecklar barnens förmågor
 • välja arbetsformer som ger lärande i att läsa, skriva och räkna och som stärker barnens lärandeidentitet
 • utvärdera att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen
 • ställa kognitivt utvecklande frågor i undervisningssituationer, såväl planerade som när lärande fångas i stunden
 • planera för barns inflytande och delaktighet.


Kursens omfattning
Arbetssättet innebär att ni i den kollegiala lärgruppen tar er an en modul i taget genom att först studera tillhörande texter och filmer och diskutera dem. Därefter planerar ni undervisningen och provar er fram i verksamheten. Till sist, med stöd av modulen, avslutar ni med en diskussion i lärgruppen om utfallet och vad ni lärt.

Kursen omfattar 1 timmes kollegial träff, t ex en gång i veckan, tills alla moduler har bearbetats. Ni som deltagare bör inför dessa kollegiala lärtillfällen förbereda er genom att gå igenom materialet i förväg. Omfattningen är totalt cirka 40 timmar inklusive film- och lästid, tid för kollegiala diskussioner och utprovning i den ordinarie verksamheten.

Den var otroligt givande. Cecilia Hansson, Rektor, Förskolan Sakina, Skärholmen

Innehåll och upplägg

Kursen består av 11 moduler med filmade undervisningssituationer, föreläsningar, texter, diskussionsuppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd. Total filmtid är drygt 2 timmar fördelat på 10 filmer. Läs mer under respektive modul här nedan.

Modul 1 - Introduktion till undervisning i förskolan

Välkommen – introduktion
Om kursen

Välkommen – introduktion
Om kursen

Modul 2 - Pedagogiska teorier i förskolan

Här behandlas de pedagogiska teorigrupperingar som har förekommit inom förskolan och svenskt skoväsende under de senaste 150 åren.

 • Pedagogiska teorier i förskolan
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Här behandlas de pedagogiska teorigrupperingar som har förekommit inom förskolan och svenskt skoväsende under de senaste 150 åren.

 • Pedagogiska teorier i förskolan
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 3 - Undervisning i förskola

Modul 3 behandlar hur undervisningsbegreppet ska tolkas i förskolans verksamhet och presenterar vilka undervisningsmiljöer som kan finnas på förskolan. I modulen arbetar vi med att utveckla sätt att ställa frågor i undervisningssituationer.

 • Undervisning i förskolan
 • Diskutera undervisning och undervisningsmiljöer
 • Prova på – utveckla undervisningen genom att ställa frågor
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 3 behandlar hur undervisningsbegreppet ska tolkas i förskolans verksamhet och presenterar vilka undervisningsmiljöer som kan finnas på förskolan. I modulen arbetar vi med att utveckla sätt att ställa frågor i undervisningssituationer.

 • Undervisning i förskolan
 • Diskutera undervisning och undervisningsmiljöer
 • Prova på – utveckla undervisningen genom att ställa frågor
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 4 - Barns lärandeidentitet

Modul 4 handlar om hur barns lärandeidentitet påverkar lärandet. Lärandeidentitet byggs upp av flera beståndsdelar och genom att utveckla dessa kan pedagoger i förskolan stötta barnets positiva lärandeidentitet i undervisningen.

 • Barns lärandeidentitet
 • Diskutera lärandeidentitetsbegreppet
 • Prova på – återkoppling och lärandeverktyg
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 4 handlar om hur barns lärandeidentitet påverkar lärandet. Lärandeidentitet byggs upp av flera beståndsdelar och genom att utveckla dessa kan pedagoger i förskolan stötta barnets positiva lärandeidentitet i undervisningen.

 • Barns lärandeidentitet
 • Diskutera lärandeidentitetsbegreppet
 • Prova på – återkoppling och lärandeverktyg
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 5 Läsa – dialogisk högläsning och sokratiska samtal

Den här modulen behandlar undervisningen i läsning, främst som högläsning och dialog om texter i sokratiska samtal eller dialogisk högläsning.

 • Läsa – dialogisk högläsning och sokratiska samtal
 • Diskutera läsutveckling, högläsning och samtal
 • Prova på – dialogisk högläsning och sokratiskt samtal
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Den här modulen behandlar undervisningen i läsning, främst som högläsning och dialog om texter i sokratiska samtal eller dialogisk högläsning.

 • Läsa – dialogisk högläsning och sokratiska samtal
 • Diskutera läsutveckling, högläsning och samtal
 • Prova på – dialogisk högläsning och sokratiskt samtal
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 6 – Sagoberättande som språkstödjande aktivitet

Modul 6 behandlar det muntliga berättande och hur berättelser kan dramatiseras.

 • Sagoberättande som språkstödjande aktivitet
 • Diskutera sagoberättande
 • Prova på – sagoberättande
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 6 behandlar det muntliga berättande och hur berättelser kan dramatiseras.

 • Sagoberättande som språkstödjande aktivitet
 • Diskutera sagoberättande
 • Prova på – sagoberättande
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 7 – Skriva – metaspråklig medvetenhet 

Den här modulen handlar om hur förskolebarnens skrivutveckling och metaspråklighet, det vill säga förståelse för språkets beståndsdelar, kan stöttas.

 • Skriva – metaspråklig medvetenhet
 • Diskutera skrivande och metaspråklighet
 • Prova på – skrivande och metaspråklighet
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Den här modulen handlar om hur förskolebarnens skrivutveckling och metaspråklighet, det vill säga förståelse för språkets beståndsdelar, kan stöttas.

 • Skriva – metaspråklig medvetenhet
 • Diskutera skrivande och metaspråklighet
 • Prova på – skrivande och metaspråklighet
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 8 – Räkna – taluppfattning och kriterier för matematisk utveckling

Modul 8 behandlar innehållet matematik och hur barns taluppfattning utvecklas.

 • Räkna – taluppfattning och kriterier för matematisk utveckling
 • Diskutera matematisk utveckling
 • Prova på – räknande och taluppfattning
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 8 behandlar innehållet matematik och hur barns taluppfattning utvecklas.

 • Räkna – taluppfattning och kriterier för matematisk utveckling
 • Diskutera matematisk utveckling
 • Prova på – räknande och taluppfattning
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 9 – Räkna – problemlösning och matematikglädje 

Modul 9 behandlar problemlösning och matematikglädje samt hur dessa kan utvecklas. 

 • Räkna – problemlösning och matematikglädje
 • Diskutera matematisk utveckling
 • Prova på – matematik som problemlösning och glädjeämne
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 9 behandlar problemlösning och matematikglädje samt hur dessa kan utvecklas. 

 • Räkna – problemlösning och matematikglädje
 • Diskutera matematisk utveckling
 • Prova på – matematik som problemlösning och glädjeämne
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 10 – Planera undervisningen – förskolepedagogisk planering

 Den här modulen handlar om att göra förskolepedagogiska planeringar med starkt kognitivt innehål

 • Planera undervisningen – förskolepedagogisk planering
 • Diskutera förskolepedagogisk planering
 • Prova på – planering
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

 Den här modulen handlar om att göra förskolepedagogiska planeringar med starkt kognitivt innehål

 • Planera undervisningen – förskolepedagogisk planering
 • Diskutera förskolepedagogisk planering
 • Prova på – planering
 • Reflektionsfrågor – diskutera utfallet

Modul 11 – Utvärdering och summering

Den avslutande modulen summerar de områden som är viktiga för att undervisningen ska utveckla barns lärnade och tänkande samt hur undervisningen kan utvecklas. 

 • Utvärdering och summering
 • Tips
 • Tack!

Den avslutande modulen summerar de områden som är viktiga för att undervisningen ska utveckla barns lärnade och tänkande samt hur undervisningen kan utvecklas. 

 • Utvärdering och summering
 • Tips
 • Tack!

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga

Passande i verksamheten, som en uppföljning av tidigare aktiviteter, då vi arbetat med författarens litteratur och föreläsning. Anna Lindelöv, Rektor, Förskolan Antilopen och Linnea, Klippan
Ann S. Pihlgren förklarar undervisningsmiljöer på ett förståeligt sätt för förskollärare och barnskötare. Materialet gör att vi kan ta till oss ett förhållningsätt som har utvecklat våra undervisningsmiljöer. Susanne Arkevret, Rektor, Trollängens Förskola

Undervisning i förskolan

Undervisning i förskolan presenteras de vanligaste teorierna om lärande som används i förskolans verksamhet. Med exempel från vanliga förskoleaktiviteter visar författaren hur förskolläraren skapar olika undervisningsmiljöer genom att planera och genomföra sin undervisning på olika sätt. Beroende på hur undervisningsmiljön utformas kan den stödja, försvåra eller till och med motverka barnens utveckling och lärande.

Läs mer

Läsa, skriva och räkna i förskolan

I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärandesituationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan gå tillväga när ett lärtillfälle uppstår.

Läs mer