Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

En onlinekurs av Emma Arneback & Jan Jämte

Få kunskaper och perspektiv som hjälper dig i det dagliga antirasistiska arbetet. Lär dig om:

  • förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
  • att förstå och analysera rasism
  • olika arbetssätt för att motverka rasism
  • metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga arbetet.
Kostnadsfri - få tillgång här!

I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan kostnadsfritt till alla användare. Kursen är skapad tillsammans med två av Sveriges främsta forskare på området; Emma Arneback och Jan Jämte.

Kursen har uppdateras med nya praktiska exempel från verksamheter, där yrkesverksamma pedagoger ger exempel på hur de jobbar med arbetssätt som tas upp i kursen.

Förskolan och skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag, vilket framgår av såväl allmän lagstiftning som styrdokument. Inga barn och ungdomar ska utsättas för rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer. Därför är det viktigt att förskolor och skolor får stöd och kunskaper om hur de på ett systematiskt och konkret sätt kan tänka och arbeta om och när det sker.

Onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet för en likvärdig pedagogisk verksamhet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt.

Onlinekursen vänder sig till blivande och verksamma lärare, förskollärare och rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, men är också relevant för huvudmän. 

Här nedan kan du se filmen från första modulen i kursen där Emma och Jan berättar mer om kursens innehåll och upplägg.

I samarbete med Forum för levande historia erbjuder Natur & Kultur onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan kostnadsfritt till alla användare. Kursen är skapad tillsammans med två av Sveriges främsta forskare på området; Emma Arneback och Jan Jämte.

Kursen har uppdateras med nya praktiska exempel från verksamheter, där yrkesverksamma pedagoger ger exempel på hur de jobbar med arbetssätt som tas upp i kursen.

Förskolan och skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag, vilket framgår av såväl allmän lagstiftning som styrdokument. Inga barn och ungdomar ska utsättas för rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer. Därför är det viktigt att förskolor och skolor får stöd och kunskaper om hur de på ett systematiskt och konkret sätt kan tänka och arbeta om och när det sker.

Onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet för en likvärdig pedagogisk verksamhet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt.

Onlinekursen vänder sig till blivande och verksamma lärare, förskollärare och rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, men är också relevant för huvudmän. 

Här nedan kan du se filmen från första modulen i kursen där Emma och Jan berättar mer om kursens innehåll och upplägg.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Innehåll

Kursen är fördelad på 6 moduler. Läs mer under respektive modul.

Modul 1 – Introduktion

Välkommen 
Presentation av kursledarna
Kursens innehåll och upplägg
Ord och begrepp

Välkommen 
Presentation av kursledarna
Kursens innehåll och upplägg
Ord och begrepp

Modul 2 – Förskolan och skolans uppdrag

Lagar och styrdokument
Uppdraget: Analys och slutsatser

Övningar, diskussionsfrågor
Fördjupning

Lagar och styrdokument
Uppdraget: Analys och slutsatser

Övningar, diskussionsfrågor
Fördjupning

Modul 3 – Rasism i teori och praktik

Former av rasism
Rasism på olika nivåer

Övningar, diskussionsfrågor
Fördjupning

Former av rasism
Rasism på olika nivåer

Övningar, diskussionsfrågor
Fördjupning

Modul 4 – Generella insatser

Likabehandlingsarbete – möjligheter och utmaningar
Att kartlägga risker och förekomster 

Övningar, diskussionsfrågor

Likabehandlingsarbete – möjligheter och utmaningar
Att kartlägga risker och förekomster 

Övningar, diskussionsfrågor

Modul 5 – Arbetssätt

Överblick, sex arbetssätt
Normkritiskt arbetssätt
Frigörande arbetssätt
Interkulturellt arbetssätt
Kunskapsutvecklande arbetssätt 
Relationellt arbetssätt 
Demokratiskt arbetssätt

Övningar, diskussionsfrågor
Fördjupning

Överblick, sex arbetssätt
Normkritiskt arbetssätt
Frigörande arbetssätt
Interkulturellt arbetssätt
Kunskapsutvecklande arbetssätt 
Relationellt arbetssätt 
Demokratiskt arbetssätt

Övningar, diskussionsfrågor
Fördjupning

Modul 6 – Avslutning och extramaterial

Slutord och summering
Författarnas lästips
Referenser
Förteckning över konventioner, lagar och styrdokument 

Slutord och summering
Författarnas lästips
Referenser
Förteckning över konventioner, lagar och styrdokument 

Tidsåtgång: 

Kursen är fördelad på sex moduler där varje modul har ett antal undersidor med filmade föreläsningar, övningar och diskussionsuppgifter. Total filmtid är cirka 4 timmar fördelat på 21 filmer. Modul 5 har flest filmer (ca 45 min totalt).  Utöver filmtid tillkommer tid för övningar, diskussionsuppgifter och fördjupningsmaterial.

Kursen innehåller länkar till klassrumsmaterial och annat stödmaterial från Forum för levande historia.

Den här onlinekursen är kostnadsfri


Vårt samarbete med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda den här kursen kostnadsfritt för alla användare. 

Viktig information!

Från och med den 25 april 2022 kommer du att behöva ett konto hos Natur & Kultur för att komma åt onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan. Onlinekursen är fortfarande kostnadsfri, den enda skillnaden är att du behöver logga in på ditt konto för att komma åt materialet. Här kan du läsa mer om hur du kan skapa ett konto.

Använder din skola Skolon för inloggning hittar du onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan via Skolons Bibliotek där du  kostnadsfritt kan ”testa” den i 365 dagar.

Viktig information!

Från och med den 25 april 2022 kommer du att behöva ett konto hos Natur & Kultur för att komma åt onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan. Onlinekursen är fortfarande kostnadsfri, den enda skillnaden är att du behöver logga in på ditt konto för att komma åt materialet. Här kan du läsa mer om hur du kan skapa ett konto.

Använder din skola Skolon för inloggning hittar du onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan via Skolons Bibliotek där du  kostnadsfritt kan ”testa” den i 365 dagar.

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna oss

Kontakta gärna oss

Tidsåtgång: 

Kursen är fördelad på sex moduler där varje modul har ett antal undersidor med filmade föreläsningar, övningar och diskussionsuppgifter. Total filmtid är cirka 4 timmar fördelat på 21 filmer. Modul 5 har flest filmer (ca 45 min totalt).  Utöver filmtid tillkommer tid för övningar, diskussionsuppgifter och fördjupningsmaterial.

Kursen innehåller länkar till klassrumsmaterial och annat stödmaterial från Forum för levande historia.

Den här onlinekursen är kostnadsfri


Vårt samarbete med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda den här kursen kostnadsfritt för alla användare. 

Viktig information!

Från och med den 25 april 2022 kommer du att behöva ett konto hos Natur & Kultur för att komma åt onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan. Onlinekursen är fortfarande kostnadsfri, den enda skillnaden är att du behöver logga in på ditt konto för att komma åt materialet. Här kan du läsa mer om hur du kan skapa ett konto.

Använder din skola Skolon för inloggning hittar du onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan via Skolons Bibliotek där du  kostnadsfritt kan ”testa” den i 365 dagar.

Viktig information!

Från och med den 25 april 2022 kommer du att behöva ett konto hos Natur & Kultur för att komma åt onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan. Onlinekursen är fortfarande kostnadsfri, den enda skillnaden är att du behöver logga in på ditt konto för att komma åt materialet. Här kan du läsa mer om hur du kan skapa ett konto.

Använder din skola Skolon för inloggning hittar du onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan via Skolons Bibliotek där du  kostnadsfritt kan ”testa” den i 365 dagar.

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna oss

Kontakta gärna oss

Högskola och Kompetensutveckling

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik för högskola och universitet.

Anmäl dig här