Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lågaffektivt bemötande i förskolan

En onlinekurs av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Från teori till praktik

  • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
  • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
  • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
  • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
Köp onlinekursen - 699 kr ex moms

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver de praktiska principer som vi kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt reflektionsfrågor och arbetsmaterial som fördjupar de olika avsnitten.

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver de praktiska principer som vi kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt reflektionsfrågor och arbetsmaterial som fördjupar de olika avsnitten.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga

Mycket bra att pedagogerna kan göra utbildningen i sin egen takt och över tid. Det gör att arbetssättet befästs mer. Veronica Ferm, Specialpedagog, Hålabäcks förskolor
Bra med diskussionsfrågorna efter alla avsnitt. Vi känner själva att vi blivit bättre på att bemöta alla barn. Vi använder reflektionsfrågorna återkommande. Kursen har varit kompetenshöjande för hela arbetslaget och för hela vår verksamhet. Ann-Charlott Lindström, Biträdande rektor, Vattmyra förskola, Järfälla

David Edfelt är leg psykolog, handledare, utbildare och författare. Han undervisar på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och handleder i många förskolor.

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och efterfrågad som handledare, utbildare och föreläsare inom lågaffektivt bemötande.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik och psykologi. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här