Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Hero background image placeholder

Lågaffektivt bemötande i förskolan

En onlinekurs av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Från teori till praktik

  • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
  • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
  • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
  • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
Köp onlinekursen - 699 kr ex moms

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver de praktiska principer som vi kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt reflektionsfrågor och arbetsmaterial som fördjupar de olika avsnitten.

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter.

Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver de praktiska principer som vi kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt reflektionsfrågor och arbetsmaterial som fördjupar de olika avsnitten.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet
Mycket bra att pedagogerna kan göra utbildningen i sin egen takt och över tid. Det gör att arbetssättet befästs mer. Veronica Ferm, Specialpedagog, Hålabäcks förskolor

Innehåll

Onlinekursen riktar sig till dig som arbetar i förskolan och kan användas av enskilda pedagoger eller ett helt arbetslag.

Du möter Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt i filmade samtal och får teori, pedagogiska verktyg och många konkreta tips. Frågor i slutet av avsnitten ger möjlighet till egen reflektion och gemensamma diskussioner. 

Efter avslutad kurs har du ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår, kunskap om hur svåra situationer kan hanteras och utvärderas samt hur förändring kan göras.

Du har tillgång till kursen i ett år och du genomför och repeterar den när du vill, i den takt du vill och på den enhet du tycker passar bäst: dator, mobil eller surfplatta.

Tidsåtgång: Filmer med Bo och David fördelade på de olika avsnitten, total filmtid är ca 2 tim och 45 min (se fördelning per modul nedan). Förutom filmer tillkommer tid för text, reflektionsfrågor, gemensamma diskussioner och tid för att prova olika verktyg i sin verksamhet.

Avsnitt

1. Introduktion – Välkommen, Introduktionsfilm, Om kursen, Om kursledarna.

2. Synvända – Ta alltid reda på vem det är som har problem, Barn som kan uppföra sig gör det, Den som tar ansvar kan påverka, Vi arbetar i en bilverkstad, Uteslut alltid att det kan vara något somatiskt eller kognitivt, Reflektionsfrågor. Ca 44 min filmtid fördelat på 6 filmer.

3. Amoraliskt, strategiskt tänkande – Barn som kan uppföra sig gör det, Barn lär sig inget av att misslyckas, Konflikter består av lösningar och och pedagogiska nederlag kräver en handlingsplan, Vi arbetar i en bilverkstad, Reflektionsfrågor. Ca 25 min filmtid fördelat på 5 filmer.

4. Affektreglering – Man måste ha självkontroll för att kunna samarbeta, Ingen vill förlora självkontrollen, Reflektionsfrågor. Ca 20 min filmtid fördelat på 4 filmer.

5. Affektsmitta – Affekt smittar, Metod handlar om att hantera, utvärdera och förändra, Reflektionsfrågor. Ca 9 min filmtid fördelat på 3 filmer.

6. Begriplighet – Barn gör det mest begripliga i varje situation, Pedagogiskt arbete är att ställa krav som barnen inte hade ställt på sig själva – på ett sätt som fungerar, Reflektionsfrågor. Ca 18 min filmtid fördelat på 3 filmer.

7. Ledarskap – Var medståndare istället för motståndare, Det är inte rättvist att behandla alla lika, Reflektionsfrågor. Ca 27 min filmtid fördelat på 5 filmer.

8. Att skapa och behålla ett systematiskt arbetssätt inom verksamheten – Arbeta systematiskt, Reflektionsfrågor. En film, 11 min.

9. Sammanfattning och avslut – Avslut, Tips, Pod, Referenser. En film, 6 min.

Demo
Här får du tillgång till en demo-version av kursen

Offert – är ni flera som vill gå kursen? 
Är ni 10 personer eller fler erbjuder vi rabatt.  För inköp till kommun eller till flera förskolor tar vi gärna fram en offert. Vid intresse av köp till flera deltagare, vänligen fyll i följande formulär.

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna oss

Kontakta gärna oss

Onlinekursen riktar sig till dig som arbetar i förskolan och kan användas av enskilda pedagoger eller ett helt arbetslag.

Du möter Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt i filmade samtal och får teori, pedagogiska verktyg och många konkreta tips. Frågor i slutet av avsnitten ger möjlighet till egen reflektion och gemensamma diskussioner. 

Efter avslutad kurs har du ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår, kunskap om hur svåra situationer kan hanteras och utvärderas samt hur förändring kan göras.

Du har tillgång till kursen i ett år och du genomför och repeterar den när du vill, i den takt du vill och på den enhet du tycker passar bäst: dator, mobil eller surfplatta.

Tidsåtgång: Filmer med Bo och David fördelade på de olika avsnitten, total filmtid är ca 2 tim och 45 min (se fördelning per modul nedan). Förutom filmer tillkommer tid för text, reflektionsfrågor, gemensamma diskussioner och tid för att prova olika verktyg i sin verksamhet.

Avsnitt

1. Introduktion – Välkommen, Introduktionsfilm, Om kursen, Om kursledarna.

2. Synvända – Ta alltid reda på vem det är som har problem, Barn som kan uppföra sig gör det, Den som tar ansvar kan påverka, Vi arbetar i en bilverkstad, Uteslut alltid att det kan vara något somatiskt eller kognitivt, Reflektionsfrågor. Ca 44 min filmtid fördelat på 6 filmer.

3. Amoraliskt, strategiskt tänkande – Barn som kan uppföra sig gör det, Barn lär sig inget av att misslyckas, Konflikter består av lösningar och och pedagogiska nederlag kräver en handlingsplan, Vi arbetar i en bilverkstad, Reflektionsfrågor. Ca 25 min filmtid fördelat på 5 filmer.

4. Affektreglering – Man måste ha självkontroll för att kunna samarbeta, Ingen vill förlora självkontrollen, Reflektionsfrågor. Ca 20 min filmtid fördelat på 4 filmer.

5. Affektsmitta – Affekt smittar, Metod handlar om att hantera, utvärdera och förändra, Reflektionsfrågor. Ca 9 min filmtid fördelat på 3 filmer.

6. Begriplighet – Barn gör det mest begripliga i varje situation, Pedagogiskt arbete är att ställa krav som barnen inte hade ställt på sig själva – på ett sätt som fungerar, Reflektionsfrågor. Ca 18 min filmtid fördelat på 3 filmer.

7. Ledarskap – Var medståndare istället för motståndare, Det är inte rättvist att behandla alla lika, Reflektionsfrågor. Ca 27 min filmtid fördelat på 5 filmer.

8. Att skapa och behålla ett systematiskt arbetssätt inom verksamheten – Arbeta systematiskt, Reflektionsfrågor. En film, 11 min.

9. Sammanfattning och avslut – Avslut, Tips, Pod, Referenser. En film, 6 min.

Demo
Här får du tillgång till en demo-version av kursen

Offert – är ni flera som vill gå kursen? 
Är ni 10 personer eller fler erbjuder vi rabatt.  För inköp till kommun eller till flera förskolor tar vi gärna fram en offert. Vid intresse av köp till flera deltagare, vänligen fyll i följande formulär.

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna oss

Kontakta gärna oss

Bra med diskussionsfrågorna efter alla avsnitt. Vi känner själva att vi blivit bättre på att bemöta alla barn. Vi använder reflektionsfrågorna återkommande. Kursen har varit kompetenshöjande för hela arbetslaget och för hela vår verksamhet. Ann-Charlott Lindström, Biträdande rektor, Vattmyra förskola, Järfälla

David Edfelt är leg psykolog, handledare, utbildare och författare. Han undervisar på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och handleder i många förskolor.

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och efterfrågad som handledare, utbildare och föreläsare inom lågaffektivt bemötande.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik och psykologi. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här