Aktiv läskraft Fk–åk 3

En onlinekurs om att undervisa i strategier för läsförståelse med Barbro Westlund
  • Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
  • Språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder
  • Från undervisning i läsförståelse till bedömning
Köp onlinekursen - 750 kr ex moms

Aktiv läskraft innebär att elever är medvetna om och tar tillvara på kraften i sitt eget tänkande när de läser. En förutsättning för att detta ska ske är att läraren är medveten om hur en god språk- läs- och skrivundervisning kan organiseras så att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar att lära, kan utvecklas.

Onlinekursen kan med fördel användas för kollegialt arbete, där deltagarna kan testa övningar tillsammans med elever och sedan utvärdera aktiviteterna i samarbete med kollegor. 

Innehåll

Kursen består av tre delar och innehåller filmade seminarier, arbetsmaterial och läsanvisningar. Deltagarna förväntas läsa kapitel ur boken Aktiv läskraft Fk–åk 3 under kursens gång. 

Introduktion
Fortbildning 1: Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Seminarium 1: Skolans ansvar för att alla elever ska utvecklas
Seminarium 2: Aktiv läskraft – vad är det? 

Fortbildning 2: Språkutvecklande arbetssätt, läsinlärningsmetoder och resurser för lärande.
Seminarium 3: Läs- och skrivundervisning under de första skolåren
Seminarium 4: Digitala resurser i klassrummet

Fortbildning 3: Framgångsrik läsförståelseundervisning
Seminarium 5: Läsförståelsen är inte linjär
Seminarium 6: ALK från teori till praktiska övningar
Extramaterial
Avslut

Är ni flera som vill gå kursen?
Vi erbjuder olika paketlösningar. 
Skicka offertförfrågan

Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta staffan.augustsson@nok.se, kund- och säljansvarig