Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Autism och ADHD i skolan

En onlinekurs om tydliggörande pedagogik av Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren och Malin Reuterswärd

Skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet

  • Öka din kunskap om de olika ojämna förmågorna inom autism och adhd
  • Få förståelse för hur elever kan uppleva sin skoldag
  • Anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik
Köp onlinekursen - 699 kr ex moms

Hur upplever elever med autism och ADHD egentligen sin skoldag? Onlinekursen hjälper dig att förstå vilka förmågor som är ojämna hos eleverna, hur det kan ta sig uttryck och framförallt hur du kan anpassa undervisningen. Med hjälp av enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att dina elever kan nå kunskapsmålen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dags att låsa upp alla dörrar och skapa en tillgänglig skola!

Hur upplever elever med autism och ADHD egentligen sin skoldag? Onlinekursen hjälper dig att förstå vilka förmågor som är ojämna hos eleverna, hur det kan ta sig uttryck och framförallt hur du kan anpassa undervisningen. Med hjälp av enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att dina elever kan nå kunskapsmålen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dags att låsa upp alla dörrar och skapa en tillgänglig skola!

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga

Kontakta gärna någon av våra kundansvariga

Enkelt upplägg, lätt att följa, givande information med mycket exempel och bilder. Madelene Mumford, Learning support coordinator, International School of Lund

Innehåll

Onlinekursen riktar sig till alla som arbetar i grundskolan och kan användas av enskilda pedagoger, arbetslag eller hela kollegiet. 

Du får pedagogiska verktyg och många konkreta, handfasta tips. Frågor i slutet av avsnitten ger möjlighet till egen reflektion och gemensamma diskussioner och övningar. Schemaskyltar för klassrummet formgivna av Åsa Jägergård och checklistor för att anpassa och optimera skolans lärmiljöer finns att ladda ner. 

Efter avslutad kurs har du förståelse för hur du på många enkla sätt kan anpassa skolan med tydliggörande pedagogik.

Du har tillgång till kursen i ett år och du genomför och repeterar den när du vill, i den takt du vill och på den enhet du tycker passar bäst: dator, mobil eller surfplatta.

Avsnitt

1. Introduktion – Välkommen, Om kursen.

2. Att förstå elever med autism och adhd – Autism och adhd, Central koherens och perception, Intrycksallergi, Theory of Mind, Exekutiva funktioner, Anpassningsnycklar, Reflektionsfrågor.

3. Tydliggörande pedagogik – Nyckelfrågor inom tydliggörande pedagogik, Varför? Vad? Var? Med vem? När? Hur? Hur länge? Hur mycket? Vad händer sedan? Reflektionsfrågor.

4. Skapa tydliggörande lärmiljöer och var en tydliggörare – Att vara en tydliggörare, Tydliggörande lärmiljöer, Tydliggörande övergångar, Tydliggörande lärsituationer, Att tydliggöra kunskapskraven, Läraren har en nyckelroll, Reflektionsfrågor.

5. Visuellt stöd och verktyg – Visuellt stöd inom tydliggörande pedagogik, Seriesamtal och ritprat, Sociala berättelser, Sociala manus, Skalor, Påståendeformulär, Att göra-listor, Plus- och minuslistor, Hur göra-listor, Tankekartor, Reflektionsfrågor.

6. En begriplig och hanterbar skoldag – Förmåga, krav och anpassningar, Schemat, Rasten, Matsalen, Praktisk-estetiska ämnen, Arbetsplats och nödutgång, Reflektionsfrågor.

7. Nedladdningsbart material – Schemaskyltar, Checklistor för skolans lärmiljöer.

8. Avslut – Avslut, Tips, Referenser.

Tidsåtgången kan variera beroende på hur mycket tid deltagarna lägger på modulernas reflektionsfrågor, gemensamma diskussioner och att anpassa skolmiljön utefter de olika tipsen och verktyg som kursen tar upp. En fingervisning är 3-4 timmar totalt. Kursens filmklipp med författarna är fördelade på de olika modulerna. Total filmtid är ca 45 minuter.

Onlinekursen riktar sig till alla som arbetar i grundskolan och kan användas av enskilda pedagoger, arbetslag eller hela kollegiet. 

Du får pedagogiska verktyg och många konkreta, handfasta tips. Frågor i slutet av avsnitten ger möjlighet till egen reflektion och gemensamma diskussioner och övningar. Schemaskyltar för klassrummet formgivna av Åsa Jägergård och checklistor för att anpassa och optimera skolans lärmiljöer finns att ladda ner. 

Efter avslutad kurs har du förståelse för hur du på många enkla sätt kan anpassa skolan med tydliggörande pedagogik.

Du har tillgång till kursen i ett år och du genomför och repeterar den när du vill, i den takt du vill och på den enhet du tycker passar bäst: dator, mobil eller surfplatta.

Avsnitt

1. Introduktion – Välkommen, Om kursen.

2. Att förstå elever med autism och adhd – Autism och adhd, Central koherens och perception, Intrycksallergi, Theory of Mind, Exekutiva funktioner, Anpassningsnycklar, Reflektionsfrågor.

3. Tydliggörande pedagogik – Nyckelfrågor inom tydliggörande pedagogik, Varför? Vad? Var? Med vem? När? Hur? Hur länge? Hur mycket? Vad händer sedan? Reflektionsfrågor.

4. Skapa tydliggörande lärmiljöer och var en tydliggörare – Att vara en tydliggörare, Tydliggörande lärmiljöer, Tydliggörande övergångar, Tydliggörande lärsituationer, Att tydliggöra kunskapskraven, Läraren har en nyckelroll, Reflektionsfrågor.

5. Visuellt stöd och verktyg – Visuellt stöd inom tydliggörande pedagogik, Seriesamtal och ritprat, Sociala berättelser, Sociala manus, Skalor, Påståendeformulär, Att göra-listor, Plus- och minuslistor, Hur göra-listor, Tankekartor, Reflektionsfrågor.

6. En begriplig och hanterbar skoldag – Förmåga, krav och anpassningar, Schemat, Rasten, Matsalen, Praktisk-estetiska ämnen, Arbetsplats och nödutgång, Reflektionsfrågor.

7. Nedladdningsbart material – Schemaskyltar, Checklistor för skolans lärmiljöer.

8. Avslut – Avslut, Tips, Referenser.

Tidsåtgången kan variera beroende på hur mycket tid deltagarna lägger på modulernas reflektionsfrågor, gemensamma diskussioner och att anpassa skolmiljön utefter de olika tipsen och verktyg som kursen tar upp. En fingervisning är 3-4 timmar totalt. Kursens filmklipp med författarna är fördelade på de olika modulerna. Total filmtid är ca 45 minuter.

Anna Sjölund är beteendevetare med fördjupning i neuropsykiatri, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT.

Cajsa Jahn är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd.

Ann Lindgren är gymnasielärare och har arbetat länge inom psykiatrin i Stockholm.

Malin Reuterswärd är pedagog i grundskolan med gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd.

Anna Sjölund är beteendevetare med fördjupning i neuropsykiatri, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT.

Cajsa Jahn är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd.

Ann Lindgren är gymnasielärare och har arbetat länge inom psykiatrin i Stockholm.

Malin Reuterswärd är pedagog i grundskolan med gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik och psykologi. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här