Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

 

Nödvändiga

Behövs för att sidorna skall fungera korrekt och för att grundläggande funktioner skall gå att använda som möjlighet att logga in eller kunna handla.
Namn AspNetCore.Antiforgery.{ID}
Giltighet session
Domän login.nok.se
Beskrivning: Unik identifiere som används av inloggningstjänsten för att förhindra att formulärdata förfalskas/manipuleras eller skickas från icke betrodda avsändare
   
Namn __RequestVerificationToken
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Ett genererat värde som används för att säkerställa att innehåll som skickas mellan klient och server inte kan manipuleras/förfalskas.
   
Namn __epiXSRF
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Unik identifierare för formulär som förhindrar att formulärdata kan förfalskas
   
Namn .ASPXANONYMOUS
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Används när en användare inte är inloggad/autentiserad och använder webplatsen som anonym användare
   
Namn .AspNet.Cookies
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Används av underliggande teknisk plattform för att hantera sessionsspecifik information, för att bl.a. styra användarupplevelsen när användaren navigerar mellan sidor.
   
Namn .ASP.NET_SessionId
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Används av underliggande teknisk plattform för att hålla reda på användarens session när denne rör sig mellan sidor
   
   
Namn idsrv
Giltighet session
Domän login.nok.se
Beskrivning: Vid inloggning och autentisering används Identity Server och denna cookie används för att identifiera användaren under inloggningsförfarandet
   
Namn idsrv.session
Giltighet session
Domän login.nok.se
Beskrivning: Vid inloggning och autentisering används Identity Server och denna cookie används för att identifiera användarsessionen hos inloggningstjänsten
   
Namn _help_center_session
Giltighet session
Domän support.nok.se
Beskrivning: Används av Zendesk, som är den produkt som används för att hantera supportärenden, för att kunna identifiera användarens support-session. 
   
   
 

Prestanda & uppföljning

Används för att kunna sammanställa statistik och se hur webbplatsen används och möjliggör kontinuerligt förbättringsarbete.
Namn ai_user
Giltighet 3 mån
Domän login.nok.se
Beskrivning: Unik identifiere som används av Application Insights för att följa användaren användning av webbplatsen.
   
Namn ai_session
Giltighet 3 mån
Domän login.nok.se
Beskrivning: Unik identifiere som används av Application Insights för att följa användaren användning av webbplatsen under en specifik session.
   
Namn __cfduid
Giltighet session
Domän support.nok.se
Beskrivning: Används av CloudFlare som är en tjänst för att snabba upp nedladdning och överföring av innehåll för att identifiera säker trafik och förhindra bots. 
   
Namn __cfruid
Giltighet session
Domän support.nok.se
Beskrivning: Används av CloudFlare som är en tjänst för att snabba upp nedladdning och överföring av innehåll för att kunna reglera datatrafik och begränsa överföringshastigheter.