Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Visselblåsarfunktion

Vi strävar efter att driva Natur & Kultur på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vi är därför måna om att oegentligheter som kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Natur & Kulturs policyer har vi inrättat en visselblåsarfunktion.

Genom denna kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet.

Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Du kan lämna din anmälan via webbadressen wb.2secure.se där du måste ha vår företagskod: NKU362 för att kunna logga in och använda Visselblåsningstjänsten.