Försäljningsvillkor läromedel – Skola/Avtalskunder

Förlagssystem är Natur & Kulturs distributör och nedan avser villkor mellan dem och kund.

Natur & Kultur Läromedel

Priser

Priserna på webben och i våra läromedelskataloger för 2020 gäller 1 januari–31 december 2020. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Samtliga priser är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. F-pris gäller för statliga, kommunala och landstingskommunala skolor, förskolor och studieförbund samt, efter bedömning i varje enskilt fall, för andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även för av förlaget erkända återförsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive moms, eventuell expeditionsavgift, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med p. 

Orderbegrepp 

Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns på nok.se. Expeditionsavgift utgår endast om en avvikande leveransadress begärs eller för emballagekostnader för specialpackning (70 kr). 

Expressorder

Expressorder skickas samma dag från vårt lager. För expressorder, ring vår orderavdelning 08-657 95 00 på vardagar före kl. 11.00. Villkor för Expressorder:

  • Max 100 exemplar/titel
  • Max 5 titlar
  • Expeditionsavgift: 129 kr
  • Antalsavgift: 1 kr/st


Frakter 

Frakt betalas av kunden vid varje leveranstillfälle, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Förlagssystem. 

Betalningsvillkor och leveranstider 

30 dagar netto från fakturadatum för order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3–5 arbetsdagar. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den 31 augusti samma år. Önskemål om bestämd leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning (gäller ej e-handel).

Skador och felaktiga leveranser

Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av leveransen saknas ska detta anmälas till Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker. Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart göra anmälan till transportföretaget. Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Förlagssystem. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssystem, som även ger besked om hur återsändandet ska ske.

Retur av tryckta läromedel

Samtliga returer av läromedel ska först godkännas av förlaget via Förlagssystems returavdelning, som sedan skickar ett returunderlag. Detta ska sedan följa med de varor som kunden returnerar. Det finns två returperioder. Läromedel som köps under perioden 1 mars–30 september får returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 oktober samma år. Kreditering till inköpspris med avdrag 20 % sker senast 15 december. Läromedel som köps under perioden 1 oktober–28 februari får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 mars. Kreditering till inköpspris med avdrag 20 % sker senast 15 maj. Lägsta returantal är 5 felfria exemplar av samma elevbok. Returfrakten betalas av kunden. Defekta exemplar ska returneras inom 6 månader från leverans och ersätts med felfria exemplar. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Natur & Kultur. För läromedel som trycks upp på beställning, beställningsvara eller Print-on-demand ges ingen returrätt.

Digitala läromedel 

Digitala läromedel (t ex. digitalböcker, NOKflex, CodeMonkey, Qnoddarnas värld) säljs som licenser. På www.nok.se/laromedel finns information om vilken licenstid som gäller för varje digital produkt. Varje licens aktiveras med hjälp av en kod som levereras på ett tryckt kort, i ett mejl, eller direkt till ditt konto om du handlar i vår e-handel. För digitala läromedel ges ingen returrätt.

Välkommen med din beställning! 

 

Digilär

Gällande fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare.

1. Allmänt

Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller för den eller de internettjänster, läromedel och liknande tjänster och produkter som köps av kunden via Digilär AB:s webbplats [digilar.se].

Hänvisningar i Köpvillkoren till "Digilär” eller ”vi” är till Digilär AB, org.nr. 556859-7172.

För att kunna göra ett köp via Digilärs webbplats måste du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet samt godkänner att du tagit del av Digilärs Licensvillkor och Integritetspolicy.

Digilär förbehåller sig rätten att när som helst ändra Köpvillkoren, utan att meddela dig i förväg. Den version av Köpvillkoren som du godkänner vid din beställning gäller för ditt köp.

Om du har några frågor om Digilär, eller om Köpvillkoren, vänligen kontakta Digilär Kundservice info@digilar.se.

2. Upplåtelsens omfattning

Internettjänster, läromedel och liknande tjänster och produkter säljs som licenser. På Digilärs webbplats [digilar.se] finns information om vilken löptid som gäller för respektive licens. En licens är levererad då licens med tillhörande instruktioner skickats till den av kunden vid beställningstillfället uppgivna e-postadressen.

3. Beställning

Beställningar görs direkt på Digilärs webbplats [digilar.se], via Digilärs säljare, eller via återförsäljare.

När en beställning är mottagen av Digilär bekräftas den genom ett e-postmeddelande med information om din order. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att den stämmer.

4. Priser och avgifter

Priset på webbplatsen [digilar.se] är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt. Gällande momssatser är 6 procent. Digilär förbehåller sig rätten att ändra priser och produktsortiment utan föregående avisering.

5. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning har Digilär rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt i förekommande fall, avgift för inkasso och betalningsföreläggande.

6. Returer & återköp

För licenser ges ingen returrätt.

7. Felaktiga leveranser

Leveransen ska kontrolleras efter mottagandet. Om leveransen i något avseende är felaktig, ska anmälan göras inom sju arbetsdagar från leveransdagen till Digilär Kundservice.

8. Digilär Kundservice

Kontakta Digilär för support och hjälp med dina digitala produkter, info@digilar.se.

E-post:info@digilar.se
Telefon: 0370-123 46
Öppet: Vardagar 8-12 och 13-16