Försäljningsvillkor - Skola/Avtalskunder

Villkor för försäljning av läromedel till skola/avtalskund.

Förlagssystem är Natur & Kulturs distributör och nedan avser villkor mellan dem och kund.

Priser

Priserna på webben och i våra läromedelskataloger för 2019 gäller 1 januari–31 december 2019. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Samtliga priser är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. F-pris gäller för statliga, kommunala och landstingskommunala skolor, förskolor och studieförbund samt, efter bedömning i varje enskilt fall, till andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även för av förlaget erkända återförsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive moms, eventuell expeditionsavgift, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med p. 

Orderbegrepp 

Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns på www.nok.se. Expeditionsavgift utgår endast om en avvikande leveransadress begärs eller för emballagekostnader för specialpackning (70 kr). 

Expressorder

Expressorder skickas samma dag från vårt lager. För expressorder, ring vår orderavdelning 08-657 95 00 på vardagar före kl. 11.00. Villkor för Expressorder:

  • Max 100 exemplar/titel
  • Max 5 titlar
  • Expeditionsavgift: 129 kr
  • Antalsavgift: 1 kr/st

Frakter 

Frakt betalas av kunden vid varje leveranstillfälle, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Förlagssystem. 

Betalningsvillkor och leveranstider 

30 dagar netto från fakturadatum för order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3–5 arbetsdagar. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den 31 augusti samma år. Önskemål om bestämd leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning (gäller ej e-handel).

Skador och felaktiga leveranser

Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av leveransen saknas ska detta anmälas till Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker. Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart göra anmälan till transportföretaget. Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Förlagssystem. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssystem, som även ger besked om hur återsändandet ska ske.

Returer av tryckta läromedel

Samtliga returer av läromedel ska först godkännas av förlaget via Förlagssystems returavdelning, som sedan skickar ett returunderlag. Detta ska sedan följa med de varor som kunden returnerar. Det finns två returperioder. Läromedel som köps under perioden 1 mars–30 september får returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 oktober samma år. Kreditering till inköpspris med avdrag 20 % sker senast 15 december. Läromedel som köps under perioden 1 oktober–28 februari får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 mars. Kreditering till inköpspris med avdrag 20 % sker senast 15 maj. Lägsta returantal är 5 felfria exemplar av samma elevbok. Returfrakten betalas av kunden. Defekta exemplar ska returneras inom 6 månader från leverans och ersätts med felfria exemplar. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Natur & Kultur.

Digitala läromedel 

Digitala läromedel (t ex. digitalböcker, NOKflex, CodeMonkey, Qnoddarnas värld) säljs som licenser. På www.nok.se/laromedel finns information om vilken licenstid som gäller för varje digital produkt. Varje licens aktiveras med hjälp av en kod som levereras på ett tryckt kort, i ett mejl, eller direkt till ditt konto om du handlar i vår e-handel. För digitala läromedel ges ingen returrätt.

Välkommen med din beställning!