Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om Kakor/Cookies

Natur & Kulturs webbplats använder kakor (cookies). Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till användandet av kakor.

En kaka är en liten textfil som skickas från webbplatsen till besökarens dator för att webbplatsen ska känna igen besökarens dator. Kakor används normalt för att förbättra användarupplevelsen för besökaren. Alla webbplatser kan skicka kakor till besökarens dator om denne tillåter det. För att informationen inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från kakor sparade av dem själva och inte från några andra webbplatser. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter. Kakor kan inte skada filer eller öka risken för virus på besökarens dator.

Det finns två typer av kakor:

  • Den första typen, permanenta, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen, exempelvis logga in.
  • Den andra typen kallas sessionscookies, eller temporära kakor. Under tiden en besökare är inne på en webbsida skickas den här typen av kakor mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, exempelvis vilka inställningar som besökaren har valt på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare och sparas inte permanent.


Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer heller inte att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Vilka kakor använder Natur & Kultur?

Natur & Kultur använder både permanenta och temporära kakor. Permanenta kakor används exempelvis för att du som besökare enkelt ska kunna logga in eller besvarar instuderingsfrågor. Temporära kakor används för att du som är inloggad ska slippa logga in på nytt varje gång du följer en länk till en ny sida.

 

Nödvändiga

Behövs för att sidorna skall fungera korrekt och för att grundläggande funktioner skall gå att använda som möjlighet att logga in eller kunna handla.
Namn AspNetCore.Antiforgery.{ID}
Giltighet session
Domän login.nok.se
Beskrivning: Unik identifiere som används av inloggningstjänsten för att förhindra att formulärdata förfalskas/manipuleras eller skickas från icke betrodda avsändare
   
Namn __RequestVerificationToken
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Ett genererat värde som används för att säkerställa att innehåll som skickas mellan klient och server inte kan manipuleras/förfalskas.
   
Namn __epiXSRF
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Unik identifierare för formulär som förhindrar att formulärdata kan förfalskas
   
Namn .ASPXANONYMOUS
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Används när en användare inte är inloggad/autentiserad och använder webplatsen som anonym användare
   
Namn .AspNet.Cookies
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Används av underliggande teknisk plattform för att hantera sessionsspecifik information, för att bl.a. styra användarupplevelsen när användaren navigerar mellan sidor.
   
Namn .ASP.NET_SessionId
Giltighet session
Domän www.nok.se
Beskrivning: Används av underliggande teknisk plattform för att hålla reda på användarens session när denne rör sig mellan sidor
   
   
Namn idsrv
Giltighet session
Domän login.nok.se
Beskrivning: Vid inloggning och autentisering används Identity Server och denna cookie används för att identifiera användaren under inloggningsförfarandet
   
Namn idsrv.session
Giltighet session
Domän login.nok.se
Beskrivning: Vid inloggning och autentisering används Identity Server och denna cookie används för att identifiera användarsessionen hos inloggningstjänsten
   
Namn _help_center_session
Giltighet session
Domän support.nok.se
Beskrivning: Används av Zendesk, som är den produkt som används för att hantera supportärenden, för att kunna identifiera användarens support-session. 
   
   
 

Prestanda & uppföljning

Används för att kunna sammanställa statistik och se hur webbplatsen används och möjliggör kontinuerligt förbättringsarbete.
Namn ai_user
Giltighet 3 mån
Domän login.nok.se
Beskrivning: Unik identifiere som används av Application Insights för att följa användaren användning av webbplatsen.
   
Namn ai_session
Giltighet 3 mån
Domän login.nok.se
Beskrivning: Unik identifiere som används av Application Insights för att följa användaren användning av webbplatsen under en specifik session.
   
Namn __cfduid
Giltighet session
Domän support.nok.se
Beskrivning: Används av CloudFlare som är en tjänst för att snabba upp nedladdning och överföring av innehåll för att identifiera säker trafik och förhindra bots. 
   
Namn __cfruid
Giltighet session
Domän support.nok.se
Beskrivning: Används av CloudFlare som är en tjänst för att snabba upp nedladdning och överföring av innehåll för att kunna reglera datatrafik och begränsa överföringshastigheter.
   
Namn _pk_id*
Giltighet 392 dagar
Domän www.nok.se
Beskrivning Cookien är associerad med Piwik-webbanalysplattformen med öppen källkod. Den används för att spåra besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. Det är en cookie av mönstertyp, där prefixet _pk_id följs av en kort serie siffror och bokstäver, vilket tros vara en referenskod för domäninställningen av cookien.
   
Namn _pk_ses*
Giltighet Några sekunder
Domän www.nok.se
Beskrivning Cookien är associerad med Piwik-webbanalysplattformen med öppen källkod. Den används för att spåra besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. Det är en cookie av mönstertyp, där prefixet _pk_ses följs av en kort serie siffror och bokstäver, vilket tros vara en referenskod för domäninställningen av cookien.