Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Maria Wiksten (fd Bjerregaard)

Maria Wiksten, lärare i svenska och svenska som andraspråk, är verksam som projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Titlar av Maria Wiksten (fd Bjerregaard)