Maria Wiksten (fd Bjerregaard)

Maria Wiksten, lärare i svenska och svenska som andraspråk, är verksam som projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.