Språkutvecklande SO-undervisning

Ingår i Inputserien

Geografi Historia Lärarlitteratur Religionskunskap Samhällskunskap Sv. som andraspråk
7-9 Förberedelseklass Språkintro

Språkutvecklande SO-undervisning är en bok för dig som arbetar som SO-lärare och som vill hitta fler vägar för att utveckla både elevernas kunskaper och elevernas språk. 


Tryckta läromedel

Input Språkutvecklande SO-undervisning Input Språkutvecklande SO-undervisning
Input Språkutvecklande SO-undervisning
Utgivningsdatum 2015-08-19
184 Sidor
ISBN 9789127441620
Häftad
Provläs
Input Språkutvecklande SO-undervisning Studiehandledning Input Språkutvecklande SO-undervisning Studiehandledning
Input Språkutvecklande SO-undervisning Studiehandledning
Utgivningsdatum 2016-08-12
32 Sidor
ISBN 9789127446526
Häftad

Kostnadsfritt extramaterial

Input Språkutvecklande SO-undervisning

Om Språkutvecklande SO-undervisning

När eleverna arbetar med SO-ämnet är ju språket, kunskaperna och tänkandet sammanlänkat. Därför behöver eleverna få språkliga strategier av dig som lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet. Språkutvecklande SO-undervisning innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt, med utgångspunkt i SO-ämnena. Boken underlättar för dig som vill:

* få tillgång till effektiva, språkutvecklande övningar och uppgifter
* utveckla användningen av det ämnesspecifika språket
* utveckla strategier för hur man arbetar med både språk och innehåll parallellt
* göra språket till en tillgång snarare än ett hinder.

Innehållet utgår från den senaste forskningen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Studiehandledning till Språkutvecklande SO-undervisning – fortbildning i grupp

Med studiehandledningen får ni i kollegiet möjlighet att ta er an innehållet i Språkutvecklande SO-undervisning tillsammans och stötta varandra i att arbeta språkutvecklande.