Språkutvecklande SO-undervisning

Ingår i Inputserien

Språkutvecklande SO-undervisning är en bok för dig som arbetar som SO-lärare och som vill hitta fler vägar för att utveckla både elevernas kunskaper och elevernas språk. När eleverna arbetar med SO-ämnet är ju språket, kunskaperna och tänkandet sammanlänkat. Därför behöver eleverna få språkliga strategier av dig som lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet.

Tryckta läromedel

Input Språkutvecklande SO-undervisning Studiehandledning
Häftad 32 sidor. 2016-08-12. ISBN 9789127446526
59 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Input Språkutvecklande SO-undervisning
Häftad 184 sidor. 2015-08-19. ISBN 9789127441620
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Input Språkutvecklande SO-undervisning

Om Språkutvecklande SO-undervisning

Språkutvecklande SO-undervisning innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt, med utgångspunkt i SO-ämnena. Boken underlättar för dig som vill:

* få tillgång till effektiva, språkutvecklande övningar och uppgifter
* utveckla användningen av det ämnesspecifika språket
* utveckla strategier för hur man arbetar med både språk och innehåll parallellt
* göra språket till en tillgång snarare än ett hinder.

Innehållet utgår från den senaste forskningen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Studiehandledning till Språkutvecklande SO-undervisning – fortbildning i grupp

Med studiehandledningen får ni i kollegiet möjlighet att ta er an innehållet i Språkutvecklande SO-undervisning tillsammans och stötta varandra i att arbeta språkutvecklande.