Språkutvecklande NO-undervisning

Ingår i Inputserien

Språkutvecklande NO-undervisning är en bok för dig som arbetar som NO-lärare och som vill hitta fler vägar för att utveckla både elevernas kunskaper och språk. När eleverna arbetar med NO-ämnet är ju språket, kunskaperna och tänkandet sammanlänkat. Därför behöver eleverna få språkliga strategier av dig som lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet.

Tryckta läromedel

Input Språkutvecklande NO-undervisning
Häftad 216 sidor. 2017-02-06. ISBN 9789127446496
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Input Språkutvecklande NO-undervisning

Om Språkutvecklande NO-undervisning

Språkutvecklande NO-undervisning innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt, med utgångspunkt i NO-ämnena. Boken underlättar för dig som vill:

* få tillgång till effektiva, språkutvecklande övningar och uppgifter
* utveckla användningen av det ämnesspecifika språket
* utveckla strategier för hur man arbetar med både språk och innehåll parallellt
* göra språket till en tillgång snarare än ett hinder.

Innehållet utgår från den senaste forskningenom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.