Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikwebben Förskola

Här på pedagogikwebben hittar du kompetensutvecklande böcker och onlinekurser som passar dig som arbetar i förskolan. Många titlar passar även dig som är student på förskollärarprogrammet.
Kompetensutveckling i bokform
Rum i förskolan
295 kr
Pedagogiskt ledarskap i förskolan
414 kr
Undervisning i förskolan
334 kr
Förskolepocket Värt att veta om språkstörning
132 kr
Läsa, skriva och räkna i förskolan
334 kr
Förskoleserien Demokrati!
384 kr
Tydliggörande pedagogik i förskolan
334 kr
Förskoleserien Pedagogisk dokumentation andra upplagan
384 kr
Prata med barn om klimatet
208 kr
Rum i förskolan
Mia Heikkilä, Jennie Schaeffer, Karin Saler, Malin Lindberg, Jens Engman, Anne Lillvist
Rummet påverkar hur det kan användas och därmed sätter det ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt som barnens lek och känsla av delaktighet. Men väldigt lite vägledning finns om hur rum kan…
Utkom 16 nov 2020
ISBN 9789127827943
295 kr
Pedagogiskt ledarskap i förskolan
Magnus Erlandsson, Bim Riddersporre
Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för att kunna ta dig an detta svåra, utmanande och berikande uppdrag. Genom många…
Utkom 16 jan 2018
ISBN 9789127819559
414 kr
Undervisning i förskolan
Ann S Pihlgren
Den enskilda förskollärarens sätt att agera i vardagen påverkas av de teorier om undervisning och lärande hen arbetar utifrån. Genom att synliggöra de teoretiska utgångspunkterna blir det lättare att göra medvetna val av arbetssätt som stödjer och…
Utkom 15 okt 2017
ISBN 9789127818392
334 kr
Förskolepocket Värt att veta om språkstörning
Anna Eva Hallin, Christina Reuterskiöld
Språkliga svårigheter (försenad eller avvikande språkutveckling) i förskoleåldern förekommer hos många barn och kan få stora konsekvenser för barnen i förskolans lärmiljö.
Utkom 12 mar 2021
ISBN 9789127458727
132 kr
Läsa, skriva och räkna i förskolan
Ann S Pihlgren
I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärandesituationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan…
Utkom 22 jan 2020
ISBN 9789127823990
334 kr
Förskoleserien Demokrati!
Jenni Nilsson, Mimmi Örberg
För att barnen ska utveckla förmågor som är viktiga för medborgare i ett demokratiskt samhälle behöver förskolan arbeta om, genom och för demokrati. Frågor som boken lyfter är: Hur kan…
Utkom 27 maj 2020
ISBN 9789127457812
384 kr
Tydliggörande pedagogik i förskolan
David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Anna Sjölund
I Tydliggörande pedagogik i förskolan fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter, tar fasta på deras styrkor och framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att…
Utkom 5 mar 2019
ISBN 9789127824485
334 kr
Förskoleserien Pedagogisk dokumentation andra upplagan
Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby
Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen?
Utkom 24 jan 2020
ISBN 9789127458185
384 kr
Prata med barn om klimatet
Frida Berry Eklund
Prata med barn om klimatet är den första boken i sitt slag som på ett konkret och tillgängligt sätt beskriver hur föräldrar och lärare kan prata med klimatoroliga barn från…
Utkom 7 dec 2020
ISBN 9789127828681
208 kr

Kompetensutvecklande onlinekurser för arbetslaget

Har du frågor om våra böcker eller onlinekurser? Eller en idé du vill dela med oss?

Gerda Lundberg

Projektledare redaktionen
gerda.lundberg@nok.se
☎ 08-453 87 32

Maria Wedar

Projektledare redaktionen
maria.wedar@nok.se 
☎ 08-453 86 96

Therese Pietilä

Kund- och säljansvarig
therese.pietila@nok.se
☎ 08-453 86 88

Följ oss för nyheter, boktips och tävlingar